Bấc thấm đứng – Kỹ thuật thi công bấc thấm đứng

Ngày đăng: 28 March, 2022

Phương pháp thí nghiệm bấc thấm đứng

• ASTM D4632 Phương pháp thử nghiệm cường độ chịu kéo giật, giãn dài của lưới địa kỹ thuật (phương pháp giật).
• ASTM D4716 Phương pháp thử nghiệm. Xác định tỷ lệ thoát nước (bản đo) trên mặt đơn vị bề rộng. Và khả năng truyền thủy lực của vải sử dụng hằng số.
• ASTM D4751 Phương pháp thủ nghiệm, tiêu chuẩn để xác định kích thước lỗ vải.
• ASTM D4833 Phương pháp thử nghiệm về, sức kháng xuyên thủng thanh của vải, màng địa kỹ thuật, và các sản phẩm có liên quan.
• ASTM D5101 Đo đặc khả năng tắc hệ thống vải địa kỹ thuật – đất (bằng hệ số gradien).
• ASTM D5321 Phương pháp thử nghiệm chuẩn để xác định hệ số ma sát giữa đất và vải địa kỹ thuật với vải địa kỹ thuật bằng phương pháp cắt trực tiếp.
• ASTM D5567 Thí nghiệm hệ suất thủy lực (HCR) của Đất/Hệ thống vải địa kỹ thuật.

Các vật liệu

Bấc thấm đứng phải bao gồm một cần dẫn thoát nước liên tục. Bằng nhựa được bao bọc xung quanh bởi vật liệu ,vải lọc địa kỹ thuật không dệt. Không được phép dùng giấy lọc. Vải địa kỹ thuật phải được quấn xung quanh cần dẫn, và phải được may kín theo cách thức, mà dưới áp lực hữu hạn. Không cho phép sự xâm nhập nào vào lớp lọc. Hoặc các vật liệu khác mà có thể dẫn đến ảnh hưởng. Hoặc cản trở dòng chảy trong cần dẫn bấc thấm.
Bấc thấm phải không được có bất cứ khuyết tật, chỗ rách hay lỗ rò rỉ nào. Trong quá trình vận chuyển bấc thấm phải được , bảo vệ để tránh hư hại. Trong quá trình lưu kho ngoài công trường khu vực kho phải . Bảo vệ được bấc thấm khỏi ánh nắng mặt trời, bùn, gạch đá vụn, và các chất có hại khác.
Tất cả các vật liệu Bấc thấm được dùng cho dự án cần có giấy chứng nhận của nhà sản xuất.
Thông tin về khối lượng, kích cỡ và độ dày của bấc thấm theo như mô tả của Nhà sản xuất. Phù hợp với phương pháp Cố kết chân không cần được trình nộp cùng với hồ sơ dự thầu. Những thông sốnày sẽ được. Kiểm tra đều đặn trong quy trình kiểm soát chất lượng của bấc thấm khi đưa vào hiện trường.
Ít nhất là 28 (hai mươi tám) ngày trước khi bắt đầu tiến hành lắp đặt bấc thấm gồm cả đoạn thử nghiệm, Nhà thầu cần nộp cho Tư vấn giám sát 3 mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên từ kiện hàng 50 nghìn mét bấc thấm đầu tiên. Các mẫu sẽ được kiểm ta tại phòng thí nghiệm được phê duyệt. Hơn nữa, một mối nối của bấc thấm với chiều dài thích hợp và được kéo dài tối thiểu mỗi đầu 1m của mối nối cần được nộp cho Tư vấn giám sát để phê duyệt.
Sau đó, 1 mẫu sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên từ 10.000m bấc thấm hoặc khi thay đổi lô hàng để kiểm tra định kỳ tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn theo chỉ định của Tư vấn giám sát. Các kiểm tra định kỳ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, khối lượng, kích cỡ, độ dày và độ lớn của lỗ màng lọc. Tất cả các kiểm tra khác sẽ được thực hiện theo chỉ định của Tư vấn giám sát.
Vật liệu bấc thấm cần tuân theo các chỉ dẫn sau:
Đặc tính Tiêu chuẩn áp dụng Yêu cầu Theo tiêu chuẩn 22 TCN 262 2000
Cường độ chịu kéo giật (cặp hết chiều rộng bấc), kN ASTM D 4632-91 Lớn hơn 1 Lớn hơn 1
Khả năng thoát nước trong 1 ngày, dưới áp suất 200kPa, gradient thủy lực i = 1, (m3/yr) ASTM D 4716-87 Lớn hơn 500 Áp suất áp dụng 350kPa
Hệ số thấm của vỏ bọc, m/sec ASTM D 4491 Lớn hơn 1×10-4 Lớn hơn 1×10-4
Nhà thầu có thể đề xuất vật liệu bấc thấm thay thế có các đặc tính tương đương hoặc tốt hơn cùng với thông tin theo dõi trên công trường có điều kiện tương tự.

Yêu cầu thi công

Bấc thấm cần được lắp đặt bằng cách sử dụng đầu nong. Phương pháp lắp đặt và thiết bị thỏa các điều kiện sau:

• Không có ma sát giữa bên trong cần dẫn và bấc thấm.
• Kích cỡ của cần dẫn phải nhỏ nhất so với bấc thấm để giảm vùng bị nhiễm bẩn.
• Neo cần ngăn các vật liệu mịn không rơi vào cần dẫn trong quá trình lắp đặt và neo bấc thấm một cách hiệu quả khi rút cần dẫn ra.
• Việc lắp đặt giàn đóng cọc cần có những biện pháp bảo đảm cho cần dẫn được thẳng đứng trong quá trình lắp đặt bấc thấm.

Nhà thầu cần trình nộp trong hồ sơ dự thầu chi tiết của quy trình và biện pháp thi công. Quy trình nộp này ít nhất phải có những thông tin chi tiết sau:

• Kích cỡ, loại, khối lượng, lực đẩy tối đa và kết cầu giàn lắp đặt.
• Kích cỡ và chiều dài cần dẫn..
• Kích cỡ và chi tiết của neo.
• Mô tả quy trình lắp đặt được đề xuất.
• Phương pháp đề xuất cho việc vượt qua chướng ngại.
• Phương pháp đề xuất cho việc nối bấc thấm.
Việc phê duyệt của Chủ đầu tư sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu. Trong công lắp đặt bấc thấm theo bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật. Nếu vào bấc cứ lúc nào Tư vấn giám sát nhận thấy rằng biện pháp lắp đặt không đạt, Nhà thầu cần thay đổi biện pháp thi công và/ hoặc thiết bị để tuân thủ theo Hợp đồng.
Cần dẫn cần bảo vệ vật liệu bấc thấm tránh khỏi bị rách, đứt và mài mòn . Trong quá trình lắp đặt và sẽ được rút ra sau khi lắp đặt bấc thấm. Kích thước đầu neo phải (85×140)mm trừ khi Tư vấn giám sát phê duyệt khác đi.

Lắp đặt Bấc thấm

Việc lắp đặt bấc thấm không được bắt đầu trước khi Tư vấn giám sát giám định qua thí nghiệm. Trong khu vực hiện trường rằng trang thiết bị, biện pháp thi công, vật liệu của nhà thầu tuân thủ theo những chỉ dẫn này.
Bấc thấm cần được lắp đặt thẳng đứng ,hoặc theo chỉ định của Tư vấn giám sát. Đinh bấc thấm được lắp đặt với sai số 100mm từ vị trí đã xác định, và bấc thấm cần được lắp đặt với sai số 1:20 theo chiều ngang:dọc và 1% theo độ sâu thiết kế.
Nhà thầu cần cung cấp cho Tư vấn giám sát những công cụ thích hợp để kiểm soát vị trí của cần dẫn và độ sâu của bấc thấm vào bất cứ lúc nào.
Những bấc thấm bị hư hỏng hay lắp đặt sai sẽ bị loại bỏ. Những bấc thấm bị loại bỏ có thể để lại vị trí đã lắp đặt. Bấc thấm thay thế có thể được lắp đặt tại vị trí càng gần vị trí thiết kế càng tốt. Tất cả bấc thấm bị loại bỏ cần được thay thế bằng kinh phí Nhà thầu.
Các mối nối liên kết và vật liệu bấc thấm đứng cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp nhằm bảo đảm tính liên tục và không làm giảm đặc tính dòng chảy của bấc thấm.

Xác định khối lượng và thanh toán

Xác định khối lượng

Cung cấp và lắp đặt bấc thấm trong giai đoạn này cần được được xác định khối lượng theo số mét dài của bấc thấm đã lắp đặt. Mỗi bấc thấm cần được đo từ đỉnh của đệm cát đến chân của bấc thấm. Đoạn bổ sung cần thiết cho mối nối và chiều dài dư ra phía trên đệm cát không được tính.
Hình ảnh bấc thấm tại công trường

Hình ảnh bấc thấm tại công trường

Cơ sở thanh toán

Thanh toán cho hạng mục bấc thấm phải được thực hiện theo giá hợp đồng theo từng mét dài, giá đó phải chi trả đầy đủ cho chi phí hoàn thiện toàn bộ chiều dài của vật liệu thoát nước, lắp đặt thoát nước theo các kế hoạch và chỉ dẫn kỹ thuật, và cũng phải bao gồm chi phí trang bị các dụng cụ, vật liệu, nhân công, thiết bị và tất cả các chi phí cần thiết khác có liên quan tới việc hoàn thành công việc. Sẽ không thanh toán cho chi phí phát sinh do thay đổi không hợp lý hoặc những hạng mục không được chấp thuận, mà chi phí đó phải bao gồm trong giá bỏ thầu cho công việc này.
Số hạng mục Mô tả Đơn vị
03500-01 Bấc thấm đứng (PVD) m

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button