Bấc thấm đứng trong dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành Part 3

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Bấc thấm đứng trong dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành Part 3

Yêu cầu thi công

Bấc thấm cần được lắp đặt bằng cách sử dụng đầu nong. Phương pháp lắp đặt và thiết bị cần thỏa các điều kiện sau:
– Không có ma sát giữa bên trong cần dẫn và bấc thấm.
– Kích cỡ của cần dẫn phải nhỏ nhất so với bấc thấm để giảm vùng bị nhiễm bẩn.
– Neo cần ngăn các vật liệu mịn không rơi vào cần dẫn trong quá trình lắp đặt và cần neo bấc thấm một cách hiệu quá khi rút cần dẫn ra.
– Việc lắp đặt giàn đóng cọc cần có những biện pháp bảo đảm. Cho cần dẫn được giữ thẳng đứng, trong quá trình lắp đặt bấc thấm.
Nhà thầu cần trình nộp trong hồ sơ dự thầu chi tiết. Của quy trình và biện pháp thi công. Hồ sơ trình nộp này ít nhất phải có những thông tin chi tiết sau:
Kích cỡ, loại, khối lượng, lực đẩy tối đa và kết cấu giàn lắp đặt.
Kích cỡ và chiều dài của cần dẫn.
Kích cỡ và chi tiết của neo.

Mô tả quy trình lắp đặt được đề xuất

Phương pháp đề xuất cho việc vượt qua chướng ngại.
Phương pháp đề xuất cho việc nối bấc thấm.
Việc phê duyệt của Chủ đầu tư sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu. Trong công tác lắp đặt bấc thấm theo bản vẽ.  Và chỉ dẫn kỹ thuật. Nếu vào bất cứ lúc nào Tư vấn giám sát nhận thấy rằng biện pháp lắp đặt không đạt, Nhà thầu cần thay đổi biện pháp thi công và/hoặc thiết bị để tuân thủ theo Hợp đồng.
Cần dẫn cần bảo vệ vật liệu bấc thấm tránh khỏi bị rách, đứt và mài mòn trong quá trình lắp đặt và sẽ được rút ra sau khi lắp đặt bấc thấm. Bấc thấm cần được cung cấp với một bản neo ở đáy, để neo bấc thấm tại độ sâu yêu cầu khi rút cần dẫn ra. Kích thước đầu neo phải là (85×140)mm trừ khi Tư vấn giám sát phê duyệt khác đi.

Biện pháp thi công

Việc lắp đặt bấc thấm đứng không được bắt đầu trước khi Tư vấn, giám sát giám định qua việc thử nghiệm trong khu vực hiện trường rằng trang thiết bị. Biện pháp thi công, vật liệu của Nhà thầu tuân thủ theo những chỉ dẫn này.
Bấc thấm cần được lắp đặt thẳng đứng hoặc, theo chỉ định của Tư vấn giám sát. Đỉnh bấc thấm được lắp đặt với sai số 100 mm từ vị trí đã xác định, và bấc thấm cần được lắp đặt với sai số 1:20 theo chiều ngang:dọc và 1% theo theo độ sâu thiết kế.
Nhà thầu cần cung cấp cho Tư vấn giám sát những công cụ thích hợp để kiểm soát vị trí của cần dẫn và độ sâu của bấc thấm đứng vào bất cứ lúc nào.
Những bấc thấm bị hư hỏng hay lắp đặt sai sẽ bị loại bỏ. Những bấc thấm bị loại bỏ có thể để lại vị trí đã lắp đặt. Bấc thấm thay thế có thể được lắp đặt tại vị trí càng gần vị trí thiết kế càng tốt. Tất cả bấc thấm bị loại bỏ cần được thay thế bằng kinh phí của Nhà thầu.
Các mối nối và liên kết trong vật liệu bấc thấm đứng cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp nhằm bảo đảm tính liên tục và không làm giảm đặc tính dòng chảy của bấc thấm.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem