Bấc thấm dùng trong dự án cầu ở Huyện Nhà Bè – Part 1

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Bấc thấm dùng trong dự án cầu ở Huyện Nhà Bè – Part 1:

mô tả về bấc thấm, tính năng và ứng dụng của bấc thấm trong công trình
BẤC THẤM

Công tác thi công bấc thấm phải tham chiếu theo mục sau:

– Tiêu Chuẩn TCVN 9355:2012 – Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
– Tiêu Chuẩn TCVN 9842:2013 – Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút cố kết chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – thi công và nghiệm thu.
– Quyết định số 384/QĐ-BGTVT ngày 07/02.2013 về việc ban hàng qui định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông.

I. MÔ TẢ

Bấc thấm (PVD) bao gồm lớp vỏ có màng lọc bằng vải địa không dệt bao quanh cần dẫn bằng nhựa. Hai thành phần đó có thể gắn kết với nhau hoặc tách biệt ra.
Sự lựa chọn loại PVD sẽ dựa trên các tiêu chí sau:
– Khả năng lắp dặt bấc thấm an toàn vốn phụ thuộc vào quy trình lắp đặt.
– Hiệu suất làm việc lâu dài của bấc thấm trong quá trình đắp gia tải trước và về sau cùng với những đặc tính sau:
+ Khả năng cho phép nước ở các lỗ rỗng từ lòng đất thấm vào bấc thấm mà không làm tắc màng lọc.
+ Khả năng dẫn nước lọc theo bấc thấm.
+ Khả năng chịu biến dạng do độ lún cao từ vùng đất chung quanh mà không giảm đi khả năng thoát nước do gập hay bị uốn cong.
+ Có kết quả xử lý tốt trong quá trình lắp đặt trước đây trong những khu vực có lớp đất tương tự.
Nhà thầu cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu loại bấc thấm sẽ sử dụng cùng với đặc điểm và những thông tin kinh nghiệm liên quan. Loại bấc thấm phải được tư vấn giám sát phê duyệt.
Những nội dung chính cần thể hiện trong hồ sơ kỹ thuật của bấc thấm áp dụng là:
– Kích cỡ lỗ trung bình và các đặc điểm khác của màng lọc.
– Khả năng thoát nước của bấc thấm.
– Độ cứng, linh hoạt và bền chắc của hệ thống cần dẫn/ bọc.
– Các kết quả thí nghiệm có liên quan.
– Tài liệu về các dự án tham khảo có liên quan.
– Quy trình lắp đặt bấc thấm.
Hình ảnh đóng bấc thấm
Hình ảnh đóng bấc thấm

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem