Bấc thấm dùng trong dự án cầu ở Huyện Nhà Bè

Ngày đăng: 28 March, 2022

Công tác thi công bấc thấm phải tham chiếu theo mục sau:

– Tiêu Chuẩn TCVN 9355:2012 – Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
– Tiêu Chuẩn TCVN 9842:2013 – Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút cố kết chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – thi công và nghiệm thu.
– Quyết định số 384/QĐ-BGTVT ngày 07/02.2013 về việc ban hàng qui định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông.

Mô tả bấc thấm đứng PVD

Bấc thấm (PVD) bao gồm lớp vỏ có màng lọc bằng vải địa không dệt bao quanh cần dẫn bằng nhựa. Hai thành phần đó có thể gắn kết với nhau hoặc tách biệt ra.

Sự lựa chọn loại PVD sẽ dựa trên các tiêu chí sau:

– Khả năng lắp dặt bấc thấm an toàn vốn phụ thuộc vào quy trình lắp đặt.
– Hiệu suất làm việc lâu dài của bấc thấm trong quá trình đắp gia tải trước và về sau cùng với những đặc tính sau:
+ Khả năng cho phép nước ở các lỗ rỗng từ lòng đất thấm vào bấc thấm mà không làm tắc màng lọc.
+ Khả năng dẫn nước lọc theo bấc thấm.
+ Khả năng chịu biến dạng do độ lún cao từ vùng đất chung quanh mà không giảm đi khả năng thoát nước do gập hay bị uốn cong.
+ Có kết quả xử lý tốt trong quá trình lắp đặt trước đây trong những khu vực có lớp đất tương tự.
Nhà thầu cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu loại bấc thấm sẽ sử dụng cùng với đặc điểm và những thông tin kinh nghiệm liên quan. Loại bấc thấm phải được tư vấn giám sát phê duyệt.

Những nội dung chính cần thể hiện trong hồ sơ kỹ thuật của bấc thấm áp dụng là:

– Kích cỡ lỗ trung bình và các đặc điểm khác của màng lọc.
– Khả năng thoát nước của bấc thấm.
– Độ cứng, linh hoạt và bền chắc của hệ thống cần dẫn/ bọc.
– Các kết quả thí nghiệm có liên quan.
– Tài liệu về các dự án tham khảo có liên quan.
– Quy trình lắp đặt bấc thấm.
Hình ảnh đóng bấc thấm
Hình ảnh đóng bấc thấm
Bấc thấm đứng phải bao gồm một cần dẫn thoát nước liên tục bằng nhựa được bao bởi vật liệu vải lọc địa kỹ thuật không dệt. Không được phép dùng giấy lọc. Vải địa kỹ thuật phải được quấn xung quanh cần dẫn và phải được may kín theo cách thức mà dưới áp lực hữu hạn, không cho phép sự thâm nhập nào vào lớp lọc hoặc các vật liệu khác mà có thể dẫn đến ảnh hưởng hoặc cản trở dòng chảy trong cần dẫn bấc thấm.
Bấc thấm phải không được có bất cứ khuyết tật, chổ rách hay lỗ rò rỉ nào. Trong quá trình vận chuyển bấc thấm phải được bảo vệ để tránh hư hại. Trong qua trình lưu kho ngoài công trường, khu vực kho phải bảo vệ được bấc thấm khỏi ánh nắng mặt trời, bùn, gạch đá vụn và các chất có hại khác.
Tất cả các vật liệu bấc thấm được dùng cho dự án cần có giấy chứng nhận của nhà sản xuất.
Thông tin về khối lượng, kích cở và độ dày của bấc thấm phải theo như mô tả của nhà sản xuất phù hợp với phương pháp cố kết chân không cần được trình nộp cùng với “Hồ sơ kỹ thuật thi công”. Những thông số này sẽ được kiểm tra điều đặn trong quy trình kiểm soát chất lượng của bấc thấm khi đưa vào hiện trường.
Ít nhất 28 (hai mươi tám) ngày trước khi bắt đầu tiến hành lắp đặt bấc thấm gổm cả đoạn thử nghiệm, nhà thầu cần nộp cho tư vấn giám sát ba mẫu được lựa chon ngẫu nhiên từ lô hàng 50 nghìn mét bấc thấm đầu tiên. Các mẫu sẽ được kiểm tra tại phòng thí nghiệm dược phê duyệt. Hơn nữa, một mối nối của bấc thấm với chiều dài thích hợp và được kéo dài tối thiểu mối đầu 1m của mối nối cần được nộp cho tư vấn giám sát để phê duyệt.
Sau đó, 1 mẫu sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên từ mỗi 10 nghìn mét bấc thấm hoặc khi thay đổi lô hàng để kiểm tra định kỳ tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn theo chỉ định của tư vấn giám sát. Các kiểm tra định kỳ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, khối lượng, kích cỡ, độ dày và độ lớn của màng lọc. Tất cả các kiểm tra khác sẽ đucợ thực hiện theo chỉ định của tư vấn giám sát.

Vật liệu cần tuân theo các chỉ dẫn sau:

Đặc tính Tiêu chuẩn áp dụng Theo QĐ 384/QĐ-BGTVT
Bấc thấm
Ciều dày – không nhỏ hôn, mm TCVN 8820 4
Lực kéo đứt – lớn hơn, kN ASTM D4595 1.6
Độ dãn dài khi đứt, lớn hơn, % ASTM D4595 20
Khả năng thoát nước, dưới áp suất 10kPa, aradient thủy lực i = 0.5, m3/s ASTM D4716 (80-14-)10^(-6)
Khả năng thoát nước, dưới áp suất 300kPa, aradient thủy lực i = 0.5, m3/s ASTM D4716 (80-14-)10^(-6)
Vỏ bọc bấc thấm (filter)
Lực xé rách hình thang – Lớn hơn, N TCVN 8871-2 100
Áp lực kháng bục – Lớn hơn, kPa TCVN 8871-5 900
Lực kháng xuyên thủng – Lớn hôn, N TCVN 8871-4 100
Kích thuốc lỗ vỏ lọc, O95, mm TCVN 8871-6 0.075
Khổ rộng, mm
Nhà thầu có thể đề xuất vật liệ bấc thấm thay thế có các đặc tính tương đương hoặc tốt hơn cùng với thông tin theo dõi trên công trường có điều kiện tương tự.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button