Bấc thấm ngang – Kỹ thuật thi công bấc thấm ngang

Ngày đăng: 28 March, 2022

Bấc thấm ngang

Hạng mục này gồm việc cung cấp và lắp đặt bấc thấm ngang (PHD) trên nền đắp đê thoát nước từ lớp bấc thấm đứng (PVD). Nhà thầu phải chuẩn bị và cung cấp tất cả nhân công cần thiết, cũng như thiết bị, vật liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lắp đặt bấc thấm ngang theo như quy định trong Bản vẽ và theo các yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật này. Hệ thống thoát nước ngang bao gồm lõi nhựa làm bằng polime và được bao bọc bên ngoài bằng loại vải lọc phù hợp và phải được đặt và bố trí theo đúng kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của Tư vấn giám sát.
Tiêu chuẩn áp dụng
Như đối với bấc thấm đứng.

Các yêu cầu vật liệu bấc thấm ngang

Cấu tạo

Dải bấc thấm phải là loại dệt sẵn gồm lõi nhựa làm bằng polime và được bọc bên ngoài bằng loại vải không dệt 100%polypropylene. Bản thân lõi phải có các lỗi dập nổi để thoát nước.
Lõi và lớp vỏ bọc phải có kết cấu mềm dẻo và dai, và có thể chịu được các thay đổi về địa chất mà không bị rách và đứt. Vật liệu lọc phải không bị tắc nghẽn do các hạt đất và kết cấu lõi phải chịu được áp lực cao và độ bền lâu khi thoát nước với mức độ cao.

Thông số yêu cầu

Lõi thấm Tiêu chí Tiêu chuẩn
Chuẩn rộng (min) 200 mm Chỉ kích thước được nêu
8 mm Chỉ kích thước được nêu
Khả năng chịu nén (min) 600 kN/m2 ASTM D1621
Chống nấm mốc Không phát triển ASTM G21
Khả năng gia tải 75 lpm ASTM D4716
Vải bọc
Trọng lượng vải (min) 120gm/m2 ASTM D3776
Cường độ kéo giật (min) 400N ASTM D4632
Độ giãn dài giới hạn >40% ASTM D4632
Cường độ chống xuyên thủng (min) 260N ASTM D4833
AOS 215 micron ASTM D4751
Tỷ lệ chảy (min) 3,000 lpm/m2 ASTM D4491
Khả năng thấm (min) 0,30 cm/giây ASTM D4491
Chống UV, 500 giờ 80% còn lại ASTM D4355
Nhà thầu phải nộp các mẫu bấc thấm và chỉ rõ nguồn của các vật liệu đề xuất trước khi tới hiện trường và phải để Tư vấn giám sát đánh giá vật liệu đó trong thời gian hợp lý.
Hình ảnh bấc thấm đứng VID75 được thi công tại công trường

Hình ảnh bấc thấm được thi công tại công trường

Yêu cầu thi công bấc thấm ngang

Trước khi lắp đặt bấc thấm trong khu vực quy định. Nhà thầu phải chứng minh được rằng thiết bị. Phương pháp và vật liệu của mình có thể lắp đặt theo chỉ dẫn kỹ thuật này. Để thực hiện mục đích này. Nhà thầu được yêu cầu lắp đặt thử nghiệm các bấc thấm . Tại các vị trí Tư vấn giám sát chỉ định. Thanh toán cho từng mét dài của bấc thấm theo giá bỏ thầu. Nếu thử nghiệm bấc thấm không đạt yêu cầu. Sẽ không được thanh toán..
Về yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu, nhà thầu phải hoàn thành tốt 3 dự án lắp đặt bấc thấm của dự án này, phải được xác định tên dự án, vị trí, mổ tả dự án, quy mô, ngày hoàn thành và giám đốc hợp đồng.

Phương pháp và thiết bị

Phương pháp

Để lắp đặt thí nghiệm bấc thấm sẽ không tạo thành chấp thuận cần thiết . Phương pháp cho phần còn lại của dự án. Nếu bất kỳ thời điểm nào. Tư vấn giám sát xem xét phương pháp lắp đặt không đạt được, bấc thấm thỏa mãn, Nhà thầu phải thay thế phương pháp hoặc/và thiết bị của mình tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật này.
Các bấc thấm phải được định vị trí theo Tư vấn giám sát. Vị trí của các bấc thấm phải không bị biến đổi hơn 150mm. So với các vị trí đã được chỉ ra trong Bản vẽ, hoặc theo sự hướng dẫn của Tư vấn giám sát.
Tư vấn giám sát có quyền từ chối các bấc thấm. Không đặt đúng vị trí và lệch hơn 150mm . Hoặc có các bấc thấm bị hỏng do thi công, hoặc các bấc thấm không được hoàn thành hợp lý, mà không phải đền cho bất kỳ vật liệu nào được. Sử dụng hoặc công việc nào được thực hiện cho các bấc thấm đó.

Thiết bị

Các phương tiện phù hợp để đo số lượng vật liệu, bấc thấm được sử dụng theo mét dài.
Các mối nối hoặc điểm nối trên vật liệu thấm nước . Phải được làm cẩn thận. Và tốt và để đảm bảo khả năng tiếp tục của vật liệu thấm.
Nhà thầu theo dõi phòng ngừa cần thiết để bảo vệ các thiết bị, dụng cụ. Sau khi các thiết bị đó được lắp đặt xong.  Nếu có xảy ra hư hỏng hoặc lỗi do sự bất cẩn của, Nhà thầu thì Nhà thầu sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho thiết bị đó.
Biểu đồ cho bảng nước ngầm cũng phải gồm các bản ghi lượng mưa. Ở những nơi mà các biện pháp đo đạc nói trên . Được thực hiện ở cùng một vị trí thì tất cả các biểu đồ này phải ,được tổng hợp lại trên cùng một trang, nếu có thể. Biểu đồ, tỉ lệ và các chi tiết thể hiện hoàn chỉnh phải được Tư vấn chấp thuận. Tại thời điểm để trình bản định dạng.

Bảng lập và biểu đồ 

Thiết bị Biểu đồ và Bảng tóm tắt theo yêu cầu
Bản đo lún Độ lún theo Thời gian (Bảng và biểu đồ)
Cọc tiêu quan trắc chuyển vị ngang Chuyển vị theo phương ngang lớn nhất liên quan đến các chỉ số cơ bản theo thời gian (Bảng và biểu đồ).
Nghiêng kế Biểu đồ các chuyển vị theo phương ngang của ống dẫn liên quan đến các chỉ số cơ bản theo độ sâu.
Áp kế/Áp kế chân không Áp lực dư trong áp kế/chân không theo thời gian cho từng áp kế/ cảm biến và theo chiều độ sâu chỉ số mới nhất (biểu đồ).
Sau khi bàn giao Công trình, Nhà thầu phải cung cấp một bộ phận hoàn chỉnh dữ liệu quan trắc cho Tư vấn giám sát.

Đo đạc và thanh toán

Đo đạc

Khối lượng thiết bị được thanh toán phải là số lượng thực tế của từng loại thiết bị được cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành
Công tác theo dõi và báo cáo sẽ không được đo đạc thanh toán riêng biệt

Thanh toán

Như đã trình bày bên trên, công tác này sẽ được trả theo giá hạng mục trong Hợp đồng cho các thiết bị đặc biệt được cung cấp và lắp đặt, mà trong đó tỉ lệ và thanh toán được đền bù trong việc trang bị và lắp đặt các vật liệu, bao gồm nguồn lao động, thiết bị, công cụ và các phụ phí cần thiết để hoàn tất công việc. Vấn đề này bao gồm việc bảo dưỡng tất cả các thiết bị trong thời hạn hợp đồng, giám sát và báo cáo tất cả các kết quả.
hình ảnh bấc thấm
Hình ảnh bấc thấm tại công trường

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button