Bấc thấm ngang (SBD) trong thiết kế dự án

Ngày đăng: 28 March, 2022

Thông số bấc thấm ngang

Bản thoát nước ngang, ký hiệu SBD (còn gọi là bấc thấm ngang) được sử dụng để thay thế vật liệu đệm cát thoát nước (CSB). Bề rộng và bề dày, của bản thoát nước ngang được bố trí với khoảng cách . Theo tính toán để đảm bảo khả năng thoát nước không nhỏ. Hơn khả năng thoát nước của lớp đệm cát thoát nước. Vật liệu bản thoát nước ngang phải đạt . Các đặc trưng yêu cầu kỹ thuật như bảng dưới đây.

Cac dac trung yeu cau cua ban thoat nuoc ngang SBD
Các đặc trưng yêu cầu của bản thoát nước ngang SBD

Chú thích:

Chiều dày và chiều rộng của, bản thoát nước ngang ở bảng trên là giá trị tối thiểu. Và phụ thuộc vào khoảng cách bố trí bấc thấm, theo tính toán trong hồ sơ thiết kế.

yêu cầu vải lọc đại kỹ thuật dùng chung bấc thấm

Trường hợp thi công có phát sinh yêu cầu. Sử dụng vải địa kỹ thuật không dệt loại dùng ngăn cách đất .Và vải địa kỹ thuật gia cường thì áp dụng điều kiện lựa chọn. Vải theo yêu cầu tại điều 4.1.5.7 của TCVN 9355:2013. Vải địa kỹ thuật không dệt loại dùng, để bao bọc lỗ thoát nước và, đệm cát xay phủ đầu bấc thấm thỏa mãn theo điều 4.1.2.3 bảng 3 của TCVN 9844:2013, cụ thể như sau:

Yeu cau ky thuat cua vai lam tang loc thoat nuoc
Yêu cầu kỹ thuật của vải làm tầng lọc thoát nước

Yêu cầu thi công và tiêu chuẩn áp dụng bấc thấm

yêu cầu thi công

Hạng mục này gồm việc cung cấp và lắp đặt bấc thấm ngang (PHD/SBD) trên nền đắp để thoát nước. Từ các dãy bấc thấm đứng (PVDs). Nhà thầu phải chuẩn bị và cung cấp. Tất cả nhân công cần thiết, cũng như thiết bị, vật liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết, để lắp đặt bấc thấm ngang theo như quy định. Trong bản vẽ và theo các yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật này. Hệ thông thoát nước ngang. Bao gồm lõi nhựa làm bằng polime và được. Bao bọc bên ngoài bằng loại vải lọc phù hợp và bố trí theo đúng kế hoạch. Hoặc theo sự chỉ đạo của Tư vấn giám sát.

Tiêu chuẩn áp dụng:

Như đối với bấc thấm đứng (TCVN 9355:2013), các yêu cầu vật liệu bấc thấm ngang: dải bấc thấm phải là loại dệt sẵn gồm lõi nhựa làm bằng polime.  Và được bao bọc bên ngoài bằng loại vải không dệt 100% polypropylene. Bản thân lõi phải có các lỗi dập nổi để thoát nước. Lõi và lớp vỏ bọc phải có kết cấu mềm dẻo và dai. Và có thể chịu được các thay đổi về địa chất mà không bị rách . Và đứt. Vật liệu lọc phải không bị tắc nghẽn. Do các hạt đất và kết cấu lõi phải chịu được áp lực cao . Và độ bền lâu khi thoát nước với mức độ cao.

Bac tham ngang
Hình ảnh bấc thấm ngang

Yêu cầu nhà thầu giám sát chất lượng

Trước khi lắp đặt bấc thấm trong khu vực quy định, nhà thầu phải chứng minh được rằng thiết bị, phương pháp và vật liệu của mình có thể lắp đặt.  Theo chỉ dẫn kỹ thuật này. Để thực hiện mục đích này Nhà thầu được yêu cầu. Lắp đặt thử nghiệm các bấc thấm tại các vị trí Tư vấn giám sát chỉ định. Thanh toán cho từng mét dài của bấc thấm, theo giá bỏ thầu. Nếu thử nghiệm bấc thấm không đạt yêu cầu, sẽ không được thanh toán.

Về yêu cầu kinh nghiệm thi công Nhà thầu phải từng tham gia. và hoàn thành tốt tối thiểu 02 dự án có thi công lắp đặt bấc thấm. Đồng thời phải có hồ sơ lý lịch chứng minh. Có nêu rõ và xác định tên dự án, vị trí, mô tả dự án, quy mô, ngày hoàn thành và giám đốc hợp đồng. Phương pháp và thiết bị do tư vấn giám sát phê duyệt. Được sử dụng để lắp đặt thí nghiệm bấc thấm. Sẽ không tạo thành chấp thuận cần thiết phương pháp cho phần còn lại của dự án.

Nếu bất kỳ thời điểm nào tư vấn giám sát xem xét phương pháp lắp đặt không đạt được bấc thấm thỏa mãn .Nhà thầu phải thay thế phương pháp hoặc thiết bị của mình tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật này. Các bấc thấm phải được định vị trí theo tư vấn giám sát, vị trí của các bấc thấm phải không bị biến đổi hơn 150mm so với các vị trí đã được chỉ ra trong bản vẽ hoặc theo sự hướng dẫn của tư vấn giám sát.

Tư vấn giám sát có quyền từ chối các bấc thấm không đặt đúng vị trí và lệch hơn 150mm hoặc có bấc thấm bị hỏng do thi công, hoặc các bấc thấm không được hoàn thành hợp lý mà không phải đền cho bất kỳ vật liệu nào được sử dụng hoặc công việc nào được thực hiện cho các bấc thấm đó.

Nhà thầu phải cung cấp cho tư vấn giám sát các phương pháp các phương tiện phù hợp để đo số lượng vật liệu bấc thấm được sử dụng theo mét dài. Các mối nối hoặc điểm nối trên vật liệu thấm nước phải được làm cẩn thận và tốt để đảm bảo khả năng tiếp tục của vật liệu thấm. Nhà thầu theo dõi phòng ngừa cần thiết để bảo vệ các thiết bị, dụng cụ sau khi các thiết bị đó được lắp đặt xong, nếu có xảy ra hư hỏng hoặc lỗi do sự bất cẩn của nhà thầu thì nhà thầu sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho thiết bị đó.

 

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button