Bấc thấm ngang trong dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành Part 2

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Bấc thấm ngang trong dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành Part 2

Yêu cầu thi công bấc thấm ngang

Trước khi lắp đặt bấc thấm trong khu vực quy định, Nhà thầu phải chứng minh được rằng các thiết bị. Phương pháp và vật liệu của mình có thể lắp đặt theo chỉ dẫn kỹ thuật này. Để thực hiện mục đích này, Nhà thầu được yêu cầu lắp đặt thử nghiệm các bấc thấm tại các vị trí do Tư vấn giám sát chỉ định. Thanh toán cho từng mét dài của bấc thấm theo giá bỏ thầu. Những thử nghiệm bấc thấm không đạt yêu cầu sẽ không được thanh toán.
Về yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu, nhà thầu phải hoàn thành tốt 3 dự án lắp đặt bấc thấm ngang. Ba dự án này phải được xác định tên dự án, vị trí, mô tả dự án, quy mô, ngày hoàn thành và giám đốc hợp đồng.
Phương pháp và thiết bị do Tư vấn giám sát phê duyệt được. Sử dụng để lắp đặt thử nghiệm bấc thấm sẽ không tạo thành chấp thuận cần thiết. Phương pháp cho phần còn lại của dự án. Nếu bất kỳ thời điểm nào, Tư vấn giám sát xem xét phương pháp lắp đặt không đạt được bấc thấm thỏa mãn, Nhà thầu phải thay thế phương pháp hoặc/và thiết bị của mình tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật này.
Các bấc thấm phải được định vị trí theo Tư vấn giám sát. Vị trí của các bấc thấm phải không bị biến đổi hơn 150mm. So với các vị trí đã được chỉ ra trong Bản vẽ hoặc theo sự hướng dẫn của Tư vấn giám sát.

Tư vấn:

Giám sát có quyền từ chối các bấc thấm , không được đặt đúng vị trí và lệch hơn 150mm. Hoặc các bấc thấm bị hỏng do thi công, hoặc các bấc thấm không được hoàn thành hợp lý, mà không phải đền cho bất kỳ vật liệu nào được sử dụng. Hoặc công việc nào được thực hiện cho các bấc thấm đó.

Nhà thầu phải cung cấp cho Tư vấn giám sát các phương tiện phù hợp. Để đo số lượng vật liệu bấc thấm được sử dụng theo mét dài.
Các mối nối hoặc điểm nối trên vật liệu thấm nước phải được làm cẩn thận. Và tốt và để đảm bảo khả năng tiếp tục của vật liệu thấm.
Nhà thầu sẽ theo dõi phòng ngừa cần thiết.  Để bảo vệ các thiết bị dụng cụ. Sau khi các thiết bị đó được lắp đặt xong. Nếu có xảy ra hư hỏng hoặc lỗi do sự bất cẩn của Nhà thầu, thì nhà thầu sẽ phải chịu toàn bộ phí tổn cho thiết bị đó.

Đo đạc và thanh toán

Phương pháp đo đạc

Bấc thấm ngang sẽ được đo theo mét dài, cho toàn bộ chiều dài của bấc thấm khi hoàn thành và thay thế.

Cơ sở thanh toán

Thanh toán cho hạng mục bấc thấm ngang phải được. Thực hiện theo mét dài như giá hợp đồng. Giá này sẽ phải được trả đầy đủ chi phí trang bị toàn bộ chiều dài của vật liệu bấc thấm, lắp đặt bấc thấm theo các kế hoạch. Và chỉ dẫn kỹ thuật, cung cấp kênh thải nước thải từ hệ thống thoát nước ngang. Và cũng sẽ bao gồm chi phí trang bị cho tất cả các dụng cụ, vật liệu, nhân công, thiết bị. Và các chi phí cần thiết khác để hoàn thành công việc được yêu cầu. Sẽ không thanh toán trực tiếp ,cho các bấc thấm không đạt y yêu cầu. Hoặc cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc, các chi phí phát sinh do thay đổi các vật liệu. Hoặc thiết bị không hợp lý hoặc không được chấp thuận. Nhưng chi phí cho các phần này sẽ phải được. Bao gồm trong đơn giá bỏ thầu của hạng mục này
Số hạng mục Mô tả Đơn vị
03500-02 Bấc thấm ngang m

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem