Bấc thấm ngang trong dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành Part 4

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Bấc thấm ngang trong dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành Part 4

Yêu cầu thi công

Tiến hành xây đất đắp gia cố theo các hướng. Và cao độ quy định trong Bản vẽ, hay theo chỉ dẫn trực tiếp của Tư vấn giám sát. Yêu cầu thi công phải tuân theo các yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, phần 03400- Thi công nền đường.

Đo đạc và thanh toán

Công tác cung cấp và đắp và dỡ bỏ gia tải sẽ được đo đạc thanh toán theo mét khối. Gia tải được đắp trên cơ sở khối lượng được yêu cầu nêu trong Bản vẽ. Khối lượng sẽ được tính toán bằng phương pháp mặt cắt trung bình . Ở khu vực được giới hạn bởi đáy của lớp móng dưới như được nêu trên mặt cắt ngang các công trình. Vĩnh cửu trong các Bản vẽ, các đường nghiêng thiết kế, và một mặt phẳng ngang tại cao độ gia tải quy đị
Khảo sát mặt cắt ngang sẽ không được sử dụng để đo đạc khối lượng đắp gia tải.
Trong trường hợp Tư vấn giám sát chấp thuận đề xuất thay đổi chiều cao gia tải của Nhà thầu bằng việc cung cấp.  Một gia tải tương đương sử dụng vật liệu kém chặt hơn. Khối lượng được đo đạc thanh toán là khối lượng được quy định.  Nêu trong Bản vẽ, và không phải khối lượng thi công thực tế

Đo đạc

Công tác đo đạc được quy định ở trên sẽ được. Thanh toán theo đơn giá của Nhà thầu cho khối lượng gia tải được cung cấp và được đắp, các đơn giá và khoản thanh toán sẽ chi trả đầy đủ cho việc cung cấp và đắp tất cả các vật liệu, đầm lèn, dỡ tải, vận chuyển bỏ đi hoặc tận dụng lại, bao gồm cả chi phí nhân công, thiết bị, công cụ và các chi phí cần thiết khác để hoàn thành công việc.
Để tránh nghi ngờ, các bên cần nắm rõ sau khi.  Hoàn thành đắp gia tải, vật liệu đắp gia tải là tài sản của Nhà thầu.
Hạng mục:
Số hạng mục Mô tả Đơn vị
03500-02a Cung cấp và dỡ tải m

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem