Bấc thấm trong thi công công trình

Ngày đăng: 28 March, 2022

Tiêu chí thi công bấc thấm

Trước thi tiến hành thi công bấc thấm, nhà thầu sẽ phải đề xuất vị trí và khối lượng. Thi công thử cho từng khu vực để Tư vấn phê duyệt. Chiều dài của bấc thấm sẽ được quyết định bởi Tư vấn sau quá trình thi công thử tại công trường

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ thiết bị vật liệu. Và nhân công và thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết, để lắp đặt bấc thấm tuân thủ theo các chi tiết. Trên bản vẽ và yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật phần này.

Yêu cầu nguồn gốc thiết bị

Nhà thầu phải chứng minh được rằng các thiết bị. Phương pháp và vật liệu đảm bảo thi công bấc thấm theo đúng yêu cầu. Và tuân thủ các yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật. Do đó, Nhà thầu phải cắm thử các bấc thấm. Tại các vị trí khác nhau trong phạm vi khu vực thi công

Nhà thầu phải thỏa mãn các yêu cầu về đệ trình phương án kích thước.  Và chi tiết vị trí thi công bấc thấm lên cho Tư vấn chấp thuận

Chấp thuận của Tư vấn không giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu. Trong việc cắm PVDs tuân thủ các chi tiết bản vẽ.  Và chỉ dẫn kỹ thuật. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, Tư vấn xác định rằng phương pháp cắm không, đảm bảo thoát nước theo yêu cầu. Nhà thầu phải thay đổi phương pháp ,và thiết bị nếu cần thiết

Phương pháp thi công

Bấc thấm sẽ được cắm như yêu cầu của bản vẽ. Và được thực hiện sau khi thi công lớp đệm cát lớp đầu tiên. Lớp đệm cát thứ hai nếu được yêu cầu phải. Thi công sau khi lắp đặt bấc thấm và trước khi thi công nền đắp

Bấc thấm phải được lắp đặt từ mặt trên lớp đệm cát bằng cách. Sử dụng một trục tâm. Phương pháp lắp đặt và thiết bị phải thoả mãn các tiêu chuẩn sau

Hình ảnh thi công bấc thấm tại dự án

Hình ảnh thi công bấc thấm tại dự án

Tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị

– Không có ma sát giữa, mặt bên trong của trục tâm và bấc thấm
– Trục tâm có kích cỡ tối thiểu so với bấc thấm để giảm thiểu diện tích bị bẩn,
– Trong quá trình cắm bấc thấm phải sử dụng đầu neo để ngăn mùn đất vào trong trục tâm và neo giữ bấc thấm chặt trong đất khi rút trục tâm lên.
– Giá lắp ráp phải sử dụng các công cụ thích hợp. Để đảm bảo rằng trục tâm được giữ thẳng đứng, trong quá trình lắp ráp bấc thấm.
Nhà thầu phải thỏa mãn các yêu cầu về đệ trình các bước và phương pháp thi công bấc thấm lên cho Tư vấn chấp thuận.

Bấc thấm phải được cắm bằng các thiết bị gây xáo trộn địa tầng đất yếu ít nhất. Một trục tâm rỗng hoặc ống măng sông phải được xuyên qua lớp đất bằng cách. Sử dụng đầm rung, tải trọng không đổi, hoặc tỷ lệ không đổi của phương pháp tiên tiến (tốc độ đều).

Sự kết hợp giữa trục tâm và cần neo phải có diện tích mặt cắt ngang nhô ra 70cm2, bảo đảm bấc thấm khỏi bị rách, cắt, mòn trong quá trình lắp đặt, và phải được cung cấp cùng với cần hay đĩa neo. Cần hay đĩa neo phải có đủ kích cỡ và cường độ để tránh đất rơi vào đáy. Trong quá trình lắp đặt và neo đáy của bấc thấm , tại chiều sâu yêu cầu khi tháo rỡ mũi cắm. Không được phép sử dụng búa nén trọng lực ,hay thủy lực trong phạm vi lớp đất nền chịu nén cần được thoát nước.

Bấc thấm phải được lắp đặt theo phương thẳng đứng

Từ bề mặt thi công tới cao độ yêu cầu . Và theo một trình tự sao cho thiết bị thi công không đi trên các bấc thấm đã thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Tư vấn công cụ thích hợp để xác nhận sự đầy đủ các thiết bị. Và xác định chiều sâu của bấc thấm tại bất cứ thời điểm nào. Thiết bị phải không được lệch quá 1/100 (1 trên phương nằm ngang và 100 trên phương thẳng đứng). Bấc thấm phải được lắp đặt với sai số. Tối đa 1:20 theo chiều ngang, dọc và 1% theo độ sâu thiết kế. Tất cả các bấc thấm phải được đặt ở vị trí ,trong phạm vi 100 mm. So với vị trí được chỉ ra trên bản vẽ đã được phê chuẩn.

Các nối ghép và mối nối bấc thấm phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp . Để đảm bảo tính liên tục mà không làm giảm các đặc tính dòng chảy (hai đầu bấc thấm phải chồng lên nhau, ít nhất 30mm và được ghim chặt bằng ghim thép). Tại mỗi vị trí bấc thấm, bấc thấm phải được cắt chỉ để lại ít nhất 200 mm nhô lên phía trên mặt bằng thi công. Không được hư hại trước khi đổ các lớp vật liệu tiếp theo của đất nền đắp.

Tại các vị trí gặp phải chướng ngại vật không thể xuyên qua được, Nhà thầu phải bỏ qua lỗ đó. Chỉ thử đặt bấc thấm mới trong vòng 0.5m so với hố cũ cùng lắm hai lần. Các bấc thấm nếu sai lệch quá 150 mm so với vị trí thiết kế, hoặc bị hư hại hoặc lắp đặt không đúng sẽ không được chấp thuận

Hình ảnh thi công đóng bấc
Hình ảnh thi công đóng bấc

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button