Rọ đá, vải địa kỹ thuật, biện pháp tiêu chuẩn thả rọ đá và trải vải địa dự án kiểm soát xâm ngập mặn tiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng: 28 March, 2022

Rọ đá, vải địa kỹ thuật, biện pháp thả rọ đá và trải vải địa dự án kiểm soát xâm ngập mặn tiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hình ảnh rọ đá (2x1x0.5)m và mặt bằng khai triển rọ đá (2x1x0.5)m
Hình ảnh rọ đá (2x1x0.5)m và mặt bằng khai triển rọ đá (2x1x0.5)m
Hình ảnh chi tiết mắc lưới, rọ đá (2x1x1)m và mặt bằng triển khai rọ đá (2x1x1)m
Hình ảnh chi tiết mắc lưới, rọ đá (2x1x1)m và mặt bằng triển khai rọ đá (2x1x1)m

Tiêu chuẩn rọ đá thép mạ kẽm bọc nhựa PVC

Chỉ tiêu cơ bản của loại dây lưới

– Mắc lưới/ mesh: (8 x 10)cm
– Đường kính dây đan/ Core diameter: 2.7mm bọc PVC thành 3.8mm đối với rọ đá (2x1x1)mm, 2.2mm bọc PVC thành 2.3mm đối với rọ đá (2x1x0.5) theo tiêu chuẩn ASTM D2240-97
– Đường kính dây buộc/ Lacing wire diameter: 2.7mm bọc PVC thành 3.8mm đối với rọ đá (2x1x1)mm, 2.2mm bọc PVC thành 2.3mm đối với rọ đá (2x1x0.5) theo tiêu chuẩn ASTM D2240-97
– Đường kính dây viền/ Belt diameter: 2.7mm bọc PVC thành 3.8mm đối với rọ đá (2x1x1)mm, 2.2mm bọc PVC thành 2.3mm đối với rọ đá (2x1x0.5) theo tiêu chuẩn ASTM D2240-97
– Tiêu chuẩn kẽm mạ/ Galvanizing standard: 265 g/m2 theo tiêu chuẩn BS 443/82.
– Độ bám dính giữa kẽm và dây/ Adherence between zinc and wire: Khi quấn 6 vòng sợi dây có mạ kẽm 4 lần quanh 1 trục thì dây không bị phủ tuyết hoặc gãy khi ta sờ bằng tay trần.
Sức kéo đứt của lõi thép/ Module tensile of steel core: 467.9 N/mm2.
Độ giãn dài tương đối của lõi thép/ Relative elongation of steel core: 13%.

Tiêu chuẩn nhựa PVC

– Màu sắc/ color: Màu xám/ Gray theo tiêu chuẩn ASTM D1482-57T
– Chiều dày bọc/ Thick of sheath: 0.5mm
– Khối lượng riêng của vỏ bọc PVC/Density of sheath PVC: 1.35 g/mm3 theo tiêu chuẩn ASTM D792-91
– Độ cứng Shore A/ Stiffness Shore A: Đạt 50-60 theo tiêu chuẩn ASTM D2240-97
– Sức kéo đứt của vỏ bọc PVC/ Module tensile of sheath PVC: 15.7 N/mm2
– Độ giãn dài/ Elongation: 200-280%, theo tiêu chuẩn ASTM D412-92
– Modun đàn hồi của vỏ bọc PVC thi giãn 100%: 13N/mm2, theo tiêu chuẩn
Hình ảnh rọ đá giao đến công trình
Hình ảnh rọ đá giao đến công trình

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button