Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải

Ngày đăng: 12 April, 2022

Dự án Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải được đầu tư tại huyện Tân Thành, với tổng mức đầu tư 12.891 tỷ đồng, bằng vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án được khởi công năm 2008, gồm sáu gói thầu xây lắp và hai gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trong đó Phú An Nam đã cung cấp Vải địa kỹ thuật ART 12, ART 25 cho công trình Đường 965, một trong 6 gói thầu của dự án cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, đây là tuyến đường huyết mạch kết nối cụm cảng Cái Mép – Thị Vải với Quốc lộ 51, giúp lưu thông hàng hóa đến và đi của các cảng bằng đường bộ.

Các dự án khác

Các sản phẩm vừa xem
top button