Dự án cải thiện môi trường nước tại TP HCM

Ngày đăng: 28 March, 2022

Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thành phố.
Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
– Công tác đào, san lấp và đầm nền
Vải địa kỹ thuật: nhà thầu được yêu cầu bọc vải địa kỹ thuật quanh các vật liệu lót nền và san lấp sơ cấp trong toàn bộ các mương trong nền đất yếu( các mương loại A,B,C và D). Vải địa kỹ thuật là loại vải không dệt phải đáp ứng các yêu cầu sau:
I. Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001
II. Vật liệu địa kỹ thuật: Sợi polypropylene thuần( đan) có HALS UV và được xử lý nhiệt theo tiêu chuẩn EN 12224.
III. Trọng lượng vải địa kỹ thuật:>=155d/m2 ( EN ISO 9864)
IV. O90 sẽ là: 85 micron( EN ISO 12956)
V. ứng suất kéo tối thiểu ( mỗi hướng): 12KN/m ( EN ISO 10319)
VI.Phân loại hệ số chịu tải ( BR:3( EN ISO 12236))
VII. Lưu lượng nước tại 50mm: 50l/giây/m2 tại áp lực 100mm là 80l/giây/m2 ( EN ISO 11058).

Hình ảnh vải địa kỹ thuật dùng trong dự án cải thiện môi trường nước

Hình ảnh vải địa kỹ thuật dùng trong dự án cải thiện môi trường nước

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button