Dự Án Kè Sông Thái Bình

Ngày đăng: 16 February, 2022

DỰ ÁN KÈ BỜ SÔNG THÁI BÌNH

Thi công xây dựng kẻ bờ sông Thái Bình

Thi công xây dựng kè bờ sông hữu Thái Bình thuộc công trình Cải tạo và xây dựng kè mái thượng lưu mương thu nước xí nghiệp sản xuất nước Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương với những nội dung cụ thể như sau:
– Kè bờ sông: Tương ứng K16+556-K16+568 đê hữu sông Thái Bình; phía thượng lưu nối tiếp với kè bảo vệ đã xây dựng từ trước (kè ổn định lòng dẫn sông Thái Bình).
– Kè mái mương thu nước: Nối tiếp, vuông góc với đoạn kè bờ sông, đỉnh kè vị trí tương ứng K16+568 đê hữu Thái Bình.
Kỹ Thuật

a/ Kè bờ sông:

– Chân kè: Thả đá hộc tạo lăng thể với hệ số mái m=2.
– Cơ kè: Cơ kè rộng 2m, bằng rọ đá kích thước (2x1x0,5)m dọc theo chiều dài kè.
– Mái kè (thân kè): Có kết cấu bằng các tấm bê tông đúc sẵn, kích thước mỗi tấm (0,5×0,5×0,14)m lắp ghép trong các khung chia ô bê tông M200#, dưới là lớp đá dăm lót 2×4 dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật. Hệ số mái kè m=2,5.
– Đỉnh kè: Đỉnh kè có kết cấu bê tông M200# rộng 0,5m, trên đỉnh bố trí cọc tiêu 5m/cọc và phần giáp tường đỉnh kè đắp đất rộng 1m.

b/ Kè mái mương thu nước:

– Chân kè: Xếp rọ đá lõi thép kích thước (2x1x0,5)m từ cao trình -1,6m đến cao trình -2,1m.
– Mái kè: Từ cao trình -1,6m đến cao trình +0,7m xếp rọ đá hộc kích thước (2x1x0,5)m tạo mái m=1,5. Tại cao trình +0,7m có cơ kè đá hộc lát khan rộng 1m. Từ cao trình +0,7m đến đỉnh kè lát các tấm bằng các tấm bê tông đúc sẵn (0,5×0,5×0,14)m lắp ghép trong các khung ô bê tông M200#, dưới là lớp đá dăm lót 2×4 dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật. Hệ số mái m=1,5.
– Đỉnh kè: Có kết cấu bê tông M200# rộng 0,5m. Phần giáp tường đỉnh kè đắp đất rộng 2m.
– Thi công phần kè dưới nước (thả rọ đá lõi thép, đá rời, cơ kè): thi công ngay khi được phép.
– Thi công phần mái kè bờ sông, mái kênh: thi công khi điều kiện thủy văn cho phép (khi không có lũ).
Rọ Đá Phú An Nam sắp xếp gọn gàng chuẩn bị giao hàng cho khách
Rọ Đá Phú An Nam sắp xếp gọn gàng chuẩn bị giao hàng cho khách

Các dự án khác

Các sản phẩm vừa xem
top button