Dự Án Nâng Cấp Đường H.Bình Chánh: ART 25

Ngày đăng: 16 February, 2022

Vải địa ART 25 được sử dụng để xử lý nền đất yếu trong dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long: Nâng cấp hệ thống giao thông huyện Bình Chánh.

Dự án nâng cấp hệ thống giao thông Huyện Bình Chánh thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long: Là một trong những dự án trọng đểm để nâng cao khả năng giao thông trong địa bàn huyện và kết nối với các quận huyện lân cận.

Vải địa kỹ thuật ART 25 được sử dụng trong dự án nhằm mục đích tạo lớp phân cách giữa lớp cát và đá. Đặc biết là ở những dốc cầu.
vải địa kỹ thuật, vải địa kỹ thuật không dệt, vải địa kỹ thuật dệt, vải địa
Trải vải địa kỹ thuật ART 25 trong dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Các dự án khác

Các sản phẩm vừa xem
top button