Kỹ thuật thi công lưới địa kỹ thuật hai trục phần 3

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Kỹ thuật thi công lưới địa kỹ thuật hai trục phần 3

Ghép chồng mí lưới địa kỹ thuật. Và công tác đổ đất, đá sỏi lên trên
Lưới địa kỹ thuật được trải theo chiều dọc theo chiều dài con đường. Và các tấm lưới địa được trải song song với nhau. Đối với nền đất yếu (soft subgrade CBR < 0.5) . Lưới địa kỹ thuật phải được trải theo phương ngang, vuông gốc với lề đường, có thể thực hiện một cách hoàn hảo dựa trên hướng dẫn ở table 1, phần 2.
Ghép chống mí lưới địa được thực hiện dựa trên hướng dẫn table 1, phần 2.
Hình ảnh thi công trải lưới địa hai trục tại công trường.
Hình ảnh thi công trải lưới địa hai trục tại công trường.
Lưới địa sau khi được ghép chồng mí với nhau. Sẽ được cho đổ đá sỏi lên trên và được trải rộng ra tránh trầy sướt. Gây hư hại lưới địa bởi những thiết bị san lấp chuyên dụng. Quá trình đổ, san lắp đá sỏi lên lưới địa phải được thực hiện từ ngoài vào trong, đổ từ từ cho đến khi phủ hết phần lưới địa (figure 4 bên dưới). Đối với nền đất yếu hơn. Nơi dễ tạo thành những vết lún do các thiết bị di chuyển trong quá trình san lấp, các thiết bị san lấp phải cần một cần san lắp phía sau.
Những tấm lưới địa gần kề sẽ được kết nối lại với nhau, được hướng dẫn cụ thể trong table 1, phần 2. Riêng đối với nền đất yếu (CBR < 0.5) . Một trường hợp ngoại lệ, cần phải dùng những sợi cáp bằng nilon sẽ mang lại hiệu quả trong việc. Giúp duy trì được kích thước ghép chồng mí. Những sợi dây buộc không những được xem xét là cấu trúc kết nối mà còn là hỗ trợ xây dựng. Trong một số trường hợp không cần phải dùng dây buộc.
Một số hình ảnh thi công trải lưới địa kỹ thuật tại công trường
Một số hình ảnh thi công trải lưới địa kỹ thuật tại công trường
Cắt và ghép chống mì lưới địa kỹ thuật tại các khúc cua (như hình figure 5 ở bên dưới). Việc cắt có thể được thực hiện bằng các công cụ dụng cụ như kéo, dao mỏng hoặc các thiết bị cắt cầm tay, cưa. Ngoài ra còn cần có thiết bị và dụng cụ bảo hộ lạo động như bao tay, kính bảo hộ. Cắt lưới địa phải phải vừa với các hố ga và những vật thể bất động lồi ra khác.
Đổ đá sỏi lên lưới địa kỹ thuật hàng ngày phải đúng theo lộ tuyến đã được định ra trước đó.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem