Kỹ thuật thi công lưới địa kỹ thuật hai trục phần 4

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Kỹ thuật thi công lưới địa kỹ thuật hai trục phần 4

Kéo căng và định hình lưới địa kỹ thuật hai trục. Tại công trường
Lưới địa kỹ thuật phải được kéo căng. Neo đúng vị trí để giữ các mối nối và định hình, cho lưới địa trên mặt bằng thi công.
– Trước khi trải lưới địa kỹ thuật, đầu cuộn phải được neo lại. Trong quá trình trải, ở giữa cuộn và cuối cuộn lưới địa cũng phải được neo lại. Để chắn chắn lưới địa nằm bên dưới khi đổ đất hoặc đá sỏi lên trên.
Hình ảnh lưới địa kỹ thuật 2 trục cốt sợi thủy tinh (fireberglass georids)
Hình ảnh lưới địa kỹ thuật 2 trục cốt sợi thủy tinh (fireberglass georids)
– Đối với công trình nhỏ, dùng lưới địa ít thì neo lưới địa kỹ thuật 2 trục bằng cách. Dùng các đống đất, sỏi đá đè lên hoặc dùng gioăng để có định (figure 7). Đối với công trình lớn, khối lượng lưới địa dùng nhiều phải dùng những loại ghim lớn. Để cố định lưới địa kỹ thuật lên mặt bằng thi công.
Hai phương pháp neo, cố định lưới địa kỹ thuật
Hai phương pháp neo, cố định lưới địa kỹ thuật
Trong quá trình trải lưới địa kỹ thuật, cần phải loại bả những chổ bị gẫy khúc hoặc bị rách khi kéo, trải lưới địa bằng tay, sau đó cố định chúng đúng vị trí.
Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng xẻng, cuốc để đấp những đóng đất, đá sỏi nhỏ lên trên lưới địa để cố định lưới địa đúng vị trí trong quá trình đất đất đá, san lấp.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem