Kỹ thuật thi công lưới địa kỹ thuật hai trục phần 5

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Kỹ thuật thi công lưới địa kỹ thuật hai trục phần 5

Kỹ thuật san lấp đá sỏi lên lưới địa kỹ thuật hai trục

Một cách tổng quát, việc thi công đổ đất đấp/ đá sỏi lên lưới địa kỹ thuật hai trục . Đầu tiên phải đạt ít nhất 6 inch. Tuy nhiên, đối với nền đất rất yếu, thì lớp đất đấp yêu cầu phải dày hơn để chống xuất hiện khe nứt. Và khả năng chịu tải của nền đường bị giảm, không đạt yêu cầu thiết kế.
Đối với nền đất rắn chắc ( CBR > 4, ở trong table 1, part 2 ). Các phương tiện đổ đất khi đổ đất đấp/ sỏi đá có thể đi trực tiếp lên lưới địa kỹ thuật (figure 8). Cơ bản, các phương tiện đổ đất hạng nặng bánh cao su có thể lái trực tiếp lên lên lưới địa kỹ thuật, với vận tốc cực chậm chạp 5km/h. Và đỗ đất/ đá sỏi đúng kỹ thuật sẽ không gây hiện tượng khe nứt ở lớp đất đấp. Trong quá trình thi công nghiêm cấm các phương tiện dừng . Hoặc khởi động một các đột ngột.
Hình ảnh phương tiện đổ đất đi trực tiếp lên lưới địa kỹ thuật
Hình ảnh phương tiện đổ đất đi trực tiếp lên lưới địa kỹ thuật

Thi Công Vải Địa đối với đất yếu

Đối với nền đất yếu hơn (CBR < 2), phương tiện đổ đất, san lấp theo phương thức từ ngoài vào trong. Không được cho phương tiện đi trực tiếp lên lưới địa kỹ thuật. Còn đối vối nến đất cực yếu (CBR < 0.5). Yêu cầu đất đấp phải đủ dày đảm bảo không gây hiện tượng nứt dưới nền đường.
Hình ảnh đổ đất và san lấp đá sỏi lên lưới địa kỹ thuật
Hình ảnh đổ đất và san lấp đá sỏi lên lưới địa kỹ thuật
Thiết bị san lấp không được đi trực tiếp lên lưới địa kỹ thuật. Phải chắc chắn rằng lớp đất đấp được san lấp. Phải đạt ít nhất 6 inch tính từ lưới địa kỹ thuật đến thiết bi san lấp.
Thiết bị san lấp bánh cao su chỉ có thể đi trực tiếp lên lưới địa kỹ thuật. Nếu không gây hiện tượng nứt, hư hỏng dưới nền đường do sự lưu thông phương tiện trong quá trình xây dựng.
Đối với nên đất yếu (CBR < 2). Các loại xe ủi trọng lượng nhẹ, gây áp lực nhỏ lên nền đường được đề nghị trong quá trình san lấp đất đấp lên lưới địa kỹ thuật.
Cần thận, không để các loại xe ủi bánh xích đi lên trực tiếp trên lưới địa kỹ thuật. Xe ủi bánh xích sẽ gây áp lực dần dần lên lưới địa gây hiện tượng, gẫy khúc của lưới địa.
Khi xây dựng trên nền đất yếu. Phải làm việc từ nơi có nền đất cứng hơn đến nền đất yếu hơn.
Vật liệu dùng san lấp lên lưới địa kỹ thuật hai trục phải là đá sỏi.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem