Lắp đặt màng chống thấm HDPE phần 1

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

LẮP ĐẶT MÀNG CHỐNG THẤM HDPE PHẦN 1

Nhà thầu phải có trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng để trải màng chống thấm HDPE theo đúng yêu cầu của dự án.

Người giám sát công trường phải kiểm tra:

a/ Mặt bằng để trải vải phải được chuẩn bị sạch sẽ, phẳng, không đọng vũng nước, nền đất chắc.
b/ Nền đất không được có sỏi , hoặc những vật khác có hình dạng.  Và kích cỡ có thể ảnh hưởng đến màng chống thấm.
c/ Nền đất không được quá yếu.
Nhà thầu không được trải vải địa kỹ thuật khi các điều kiện mặt bằng ở trên không được đáp ứng. Mỗi ngày phải giao cho nhà thầu một bề mặt đã được chấp nhận. Trong quá trình thi công nếu phát hiện ra khu vực đất. Có thể, ảnh hưởng đến việc trải vải địa kỹ thuật, hoặc thi công dưới hình thức nào mà không được sự chấp nhận của giám sát công trường . Thì công tác trải vải địa kỹ thuật trong khu vực này phải được ngừng ngay . Và việc trải vải địa kỹ thuật phải được các bên hữu quan xem xét.

Rãnh neo

Nhà thầu phải xây dựng rãnh neo để trải vải (ngoại trừ khi được mô tả đặc biệt trong hợp đồng),Chiều rộng, chiều sâu phải đúng như đã được vẽ trong quy cách kỹ thuật. Việc đào rãnh neo phải được thực hiện trước khi trải vải.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
hình ảnh rãnh neo màng chống thấm hdpe
Mép của vải tiếp xúc với rãnh neo phải không có những hình dạng lồi ra . Để tránh những phá huỷ vật liệu. Sau đó, nhà thầu đổ đất lên rãnh neo theo quy cách đã đưa ra trong hợp đồng. Việc đổ đất thải phải được tiến hành ngay sau khi trải vải địa kỹ thuật . Để tránh việc bắc cầu qua rãnh neo. Trong quá trình đổ đất phải tránh làm hư hỏng vật liệu vải địa kỹ thuật.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
Tạo rãnh neo màng chống thấm hdpe

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem