Lắp đặt màng chống thấm HDPE phần 3

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

LẮP ĐẶT MÀNG CHỐNG THẤM HDPE PHẦN 3

Hàn các tấm màng chống thấm HDPE bao gồm việc gắn kết các tấm màng chống thấm HDPE liền kề bằng phương pháp nhiệt.

Chuẩn bị hàn

Thông thường, các mối hàn phải được thực hiện song song với mái dốc lớn nhất. Tức là , theo hướng dọc chứ không theo hướng ngang của mái dốc. Tại các góc hay những vị trí không thuận lợi cho việc hàn thì nên tối thiểu các mối hàn. Tại chân của mái taluy, các mối hàn ngang không nên kéo dại quá 1.5m. Những mái dốc nhỏ hơn 10% thì không áp dụng quy tắc này. Những mối hàn hình chữ thập có thể được thực hiện tại cuối tấm màng chống thấm HDPE và được cắt theo góc 45.
Thiết bị hàn và công cụ phụ trợ.
Phương pháp hàn đã được chấp nhận là phương pháp hàn nóng . Và phương pháp hàn đùng. Mỗi thiết bị hàn đều phải có bộ phận kiểm tra nhiệt độ hàn . Nhằm đảm bả đúng nhiệt độ hàn theo yêu cầu.

a/ Phương pháp hàn kép:

Phương pháp hàn này thường được sử dụng khi các tấm màng chống thấm HDPE liền kề, ít khi sử dụng để hàn và hoặc hàn các chi tiết. Thiết bị được sử dụng phải là thiết bị hàn nóng và thường được trang bị bộ phận nêm tách cho phép kiểm định mối hàn bằng áp suất không khí.
Thiết bị hàn phải có khả năng tự chuyển động, được trang bị bộ phận nêm nhiệt và bộ phận kiểm soát tốc độ hàn nhằm đảm bảo khả năng điều khiển máy cho thợ hàn.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
Hàn kép màng chống thấm HDPE

b/ Phương pháp hàn đùn

Phương pháp này chủ yếu sử dụng trong sửa chữa và hàn các chi tiết đặc biệt. Phương này cũng tiện lợi trong việc hàn một tấm màng chống thấm mới với tấm màng chống thấm đã lắp đặt trước đó mà không cần bộ phận nêm trần như trong phương pháp hàn nóng.
Thiết bị hàn đùn cần được trang bnị bộ phận hiển thị nhiệt độ.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
Hàn đùn màng chống thấm HDPE

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem