Màng HDPE – HSE 0.3

Ngày đăng: 4 March, 2022

Màng Chống Thấm HDPE HSE 0.3mm
Màng Chống Thấm HDPE HSE0.3 – Màng chống thấm HDPE 0.3 mm
– Màng chống thấm HDPE HSE0.3 có độ dày 0.3 mm, được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền sản xuất hiện đại.

Ưu điểm của màng chống thấm HDPE HSE0.3

– Chất lượng màng chống thấm đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của các công trình tại Việt Nam.
– Vì được sản xuất tại Việt Nam, báo giá màng chống thấm hdpe HSE mềm hơn các sản phẩm nhập khẩu cùng loại.
– Chủ động được nguồn hàng, đáp ứng tiến độ thi công của công trình.

Ứng dụng của màng chống thấm HDPE HSE 0.3

– Lót đáy hồ nuôi tôm.
– Lót đáy hầm bioga trong các trang trại chăn nuôi công nghiệp.
– Làm vật liệu chống thấm cho các công trình thủy lợi.

Màng chống thấm HDPE sử dụng trong lót đáy hồ chứa nước

Màng chống thấm HDPE sử dụng trong lót đáy hồ chứa nước

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE – HSE 0.3

STT Các Chỉ Tiêu

Properties

Tiêu Chuẩn Standard Đơn Vị Unit 0.3 mm
1 Độ dày trung bình

Độ dày tối thiểu

ASTM D 5199 Mm 0.3

(-10%)

2 Lực kéo đứt

Độ giãn dài khi kéo đứt

ASTM D 6693 kN/m

%

8

600

3 Lực chịu biến dạng

Độ giãn biến dạng

ASTM D 6693 kN/m

%

5

13

4 Lực kháng xé ASTM D 1004 N 40
5 Kháng xuyên thủng ASTM D 4833 N 105
6 Hàm lượng Carbon đen ASTM D 1603 % 2.0
7 Tỷ trọng ASTM D 792 g/cm3 0.94
8 Khổ rộng m 8

Tài Liệu Viện Dẫn TCVN

TCVN 8220: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ dày danh định.
TCVN 8221: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích.
TCVN 8222: Vải địa kỹ thuật – Quy định chung về lấy mẫu và xử lý thống kê.
TCVN 8871-1: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử: xác định lực kéo giật và độ giãn dài khi kéo giật.
TCVN 8871-2: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử: xác định lực xé rách hình thang.
TCVN 8871-3: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử: xác định lực xuyên thủng CBR.
TCVN 8871-4: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử: xác định lực kháng xuyên thủng thanh.
TCVN 8871-5: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử: xác định áp lực kháng bục.
TCVN 8871-6: Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử: xác định kích thước lỗ biểu biến bằng phương pháp thử sàng khô.
Thực tế giao nhận màng chống thấm HDPE 0.3mm
Thực tế giao nhận màng chống thấm HDPE 0.3mm

Sản phẩm liên quan:

Các sản phẩm vừa xem
top button