Lưới Địa Kỹ Thuật gia cố nền đất mùn, đất sét pha

Ngày đăng: 16 February, 2022

Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường bộ về số lượng và tần suất tăng tương ứng, đòi hỏi nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông. Để áo đường ổn định, tuổi họ dài phụ thuộc vào cấu trúc cơ sở của nền đường.
Đường giao thông trên nền đất yếu
Đường giao thông trên nền đất yếu
Cơ bản nhất là lớp đất đắp dưới nền đường được làm từ vật liệu phải đảm bảo có khả năng truyền tải. Phân bố lực tác động lên diện tích lớn khi các phương tiện lưu thông trên đường. Trong tất cả các trường hợp. Khả năng chịu lực tầng đất đáy (đất mùn) rất kém, lớp yếu nhất trong nền đường. Dựa trên phương pháp kiểm định chịu tải. Như DIN 18134 ( tương tự như AASHO T222 và ASTM D 1196 ) cho phép các giá trị trung bình được dùng để xác định khả năng chịu tải của tầng đất đáy (đất mùn) và tầng đất đắp mà có tương quan với một giá trị CBR (California Bearing Ratio).

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Lớp đất đáy ban đầu làm đường thường là đất mùn. Đá sét pha, là những lớp đất yếu. Khả năng chịu tải kém đòi hỏi phải tính toán kỹ trước khi xây dựng đường giao thông. Điều này đòi hỏi phải đào lớp đất mùn, đắp đất bằng vật liệu khác để cho áo đường. Tốn nhiều nhân công, trang thiết bị và gia tăng chi phí đầu tư. Phương pháp xử có chi phí hiệu quả mang lại thành công lâu dài trong xử lý nền đất yếu là dùng lưới địa kỹ thuật làm từ vật liệu polimer. Được đặt giữa lớp đất mùn và đất đắp áo đường. Lợi thế của việc sử dụng lưới địa kỹ thuật nữa là giảm khối lượng đất đắp bởi lưới địa có chức năng gia cường.
Thí nghiệm trên đoạn đường khác nhau được xây dựng trên nền đất yếu. Đất ban đầu ( E(v2) = 27.6 MN/m2 và CBR gần bằng 6%). Ở những đoạn khác nhau. Dùng kiểm định khả năng tải của nền đất để đo lường khả năng chịu tải của nền đất yếu. Cũng ở những đoạn đó. Đắp đất cao 300mm và 400mm có lưới địa kỹ thuật gia cường ở bên trong.

Dùng những loại Lưới Địa Kỹ Thuật gia cố nền đất mùn sau:

– Lưới địa kỹ thuật làm từ sợi Polyester (PET), chịu lực hai phương. Có cường lực chịu kéo 35kN/m, tương đương 2400lbs/ft.
– Lưới địa kỹ thuật làm từ sợi Polypropylene (PP), chịu lực hai phương. Có cường lực chịu kéo 30kN/m, tương đương 2055lbs/ft.
Trải lưới địa kỹ thuật trên nền đất yếu
Trải lưới địa kỹ thuật trên nền đất yếu

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button