Màng chống thấm HDPE trong bãi rác ở An Giang

Ngày đăng: 28 March, 2022

Màng chống thấm HDPE trong bãi rác sinh hoạt xử lý môi trường ở An Giang

Xử lý ô nhiễm toàn bộ rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt. Hết công suất tiếp nhận tại tỉnh An Giang với nội dung sau: Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý: 224.744 m3 . Và tổng diện tích các bãi chôn lấp hết công suất là 69.710 m2. Xây dựng khu chôn lấp rác tại Long Phú, Phú Mỹ, An Phú, Cái Dầu, Núi Sập. Chợ Mới dựa trên dây chuyền công nghệ: Rác thải sinh hoạt cũ -> Đào xới -> Định lượng -> Nén ép -> Đóng gói thành kiện -> Lưu trữ hoặc tái chôn lấp.  Và Thiết bị Sử dụng là thiết bị ép và đóng kiện vuông, sau đó có thể đem đi chôn lấp. Thiết bị này đang thi công trên 03 bãi rác: Thị trấn An Phú, thị trấn Cái Dầu, thị trấn Phú Mỹ.

Phương án xây dựng

Công nghệ xử lý rác

– Đào xúc rác xử lý hóa chất và khử mùi hôi.
– Ép rác giảm thể tích.
– Đóng kiện bằng các lớp film đảm bảo các kiện rác không gây ô nhiễm môi trường và mang đi chôn lấp hợp vệ sinh.
– Nước rỉ rác sinh ra trong quá trình ép rác . Và tại các hố đào đã tồn đọng nhiều năm sẽ được thu gom . Và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải di động đạt chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Phương án xây dựng hạ tầng và hố chôn lấp hợp vệ sinh

– Khu vực chôn lấp rác: gồm các hố chôn rác, giếng thu nước rỉ rác, ống thu nước rỉ rác, mương thoát nước, cửa xả, ống thông hơi.
– Các hố chôn rác có kết cấu từ dưới lên của hố chôn sau khi chô lấp: lớp đất sét đầm chặt, lớp màng chống thấm HDPE 1mm, lớp đá 1×2 dày 10cm, kiện rác, lớp đất đắp 90cm, lớp đất tồng cỏ 10cm.
– Hệ thống ống uPVC D200 dày 4mm .Được đục lỗ nằm trong rãnh thu nước trung tâm của các hố chôn. Sử dụng ống uPVC.
– Giếng thu nước rỉ rác sử dụng ống BTLT Þ1000 làm giếng. Thu nước, đặt sâu dưới đáy hố rác 1,5m thu toàn bộ nước rỉ rác từ các ống thu nước rỉ rác để bơm lên xử lý trước khi thải ra môi trường.
– Mương thoát nước B500: Móng bê tông, thành mương xây gạch, có nắp đậy. Độ dốc i=0,3%
– Cửa xả: Mỗi bãi rác có bố trí cửa xả theo hệ thống mương thoát nước mặt. Để chống xói lỡ đê chắn rác, kết cấu cửa xả theo thiết kế.
– Thông hơi: Mỗi hố chôn lấp rác có lắp đặt.  Thông hơi bằng ống nhựa uPVC Þ90mm, dài 5m.
– Xây dựng hố chôn lấp hợp vệ sinh theo thiết kế điều chỉnh.
Hình ảnh màng chống thấm HDPE
Hình ảnh màng chống thấm HDPE

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button