Một số thiết kế kè ở Cà mau – Phú An Nam

Ngày đăng: 28 March, 2022

1.Vải địa kỹ thuật.

– Thiết kế kè vải địa. Vải địa kỹ thuật sử dụng làm tầng lọc ngược phía sau tường kè là loại vải địa có các thông số kỹ thuật được cho trong bảng sau:

Tính chất Pp thí nghiệm Đơn vị Thông số
Cường độ chịu kéo ISO 10319 kN/m 13.5
Biến dạng khi đứt ISO 10319 % 75/35
Cường độ chọc thủng CBR ISO 12236 N 2,100
Chọc thủng hình cone (Drop cone) ISO 13433 mm 26
Cường độ kéo giật ASTM D 4632 N 825/720
Độ giãn dài kéo giật ASTM D 4632 % 75/40
Đường kính lỗ O90 EN ISO 12956 mm 0.1
Hệ số thấm đứng ISO 11058 m/s 3×10^(-3)
Lưu lượng thấm ngang: 20kPa ISO 12958 1/m.h 9
Lưu lượng thấm ngang: 200kPa ISO 12958 1/m.h 2.5
Khối lượng đơn vị ISO 9864 g/m2 180
Chiều dày ứng với áp lực 2kPa ISO 9863 mm 1.7
-Thiết kế kè vải địa, Vải địa kỹ thuật sử dụng lớp lót dưới ớp đá chống xói và tầng lọc sau kè là loại vải địa có các thông số kỹ thuật được cho trong bảng sau:
Tính chất Pp thí nghiệm Đơn vị Thông số
Cường độ chịu kéo ISO 10319 kN/m 21.5
Biến dạng khi đứt ISO 10319 % 80/40
Cường độ chọc thủng CBR ISO 12236 N 3,300
Chọc thủng hình cone (Drop cone) ISO 13433 mm 17
Cường độ kéo giật ASTM D 4632 N 1,300/1,200
Độ giãn dài kéo giật ASTM D 4632 % 75/40
Đường kính lỗ O90 EN ISO 12956 mm 0.18
Hệ số thấm đứng ISO 11058 m/s 3×10^(-3)
Lưu lượng thấm ngang: 20kPa ISO 12958 1/m.h 14
Lưu lượng thấm ngang: 200kPa ISO 12958 1/m.h 3.2
Khối lượng đơn vị ISO 9864 g/m2 285
Chiều dày ứng với áp lực 2kPa ISO 9863 mm 2.5

2. Rọ đá

– rọ đá là loại rọ thép mã kẽm bọc PVC kích thước mắt lưới 80x100mm: lõi thép mã kẽm 2.4mm, chiều dày lớp bọc PVC 1,0mm, đường kính tổng thê 3,4mm.
– Kích thước rọ 6x2x0,3m có vách ngăn; có sức chống chịu trong mọi môi trường sinh hóa: tia tử ngoại UV, dung dịch kiềm, dung dịch nước măn.
– Đảm bảo các đặc tính cơ học-thủy lực-thiết kế: có độ beend cao khi lắp đặt, dây bọc không bị biến dạng trong đất nén.
Hình ảnh rọ đá bọc nhưa PVC tại kho
Hình ảnh rọ đá bọc nhưa PVC tại kho

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button