Những thông số quan trọng của vải đại kỹ thuật

Ngày đăng: 28 March, 2022

Những thông số quan trọng của vải đại kỹ thuật

Trong một công trình giao thông, cầu cảng , công trình công nghiệp, mỗi vật tư, nguyên liệu đầu vào đều có một bảng yêu cầu thông số kỹ thuật rõ ràng. Khi vật tư được cấp vào công trình phải thỏa tất cả các thông số đó. Ví dụ: cát thỏa kích thước hạt; độ bền; thành phần… Đá thành phần; nguồn cung… Vải địa kỹ thuật cũng phải thỏa tất cả các thông số yêu cầu kỹ thuật cảu thiết kế dự án đó đư ra ví dụ như độ dầy, độ giản dài , cường lực chịu kéo…và theo phương pháp thí nghiệm nào ( thường dùng phương pháp thí nghiệm ASTM); nguồn gốc; năng lực nhà cung cấp.

Trong các thông số của vải địa có vài thông số kỹ thuật rất quan trọng. Những thông số để vải địa kỹ thuật rất quan trọng. Những thông số này là những đặc tính rất quan trọng để vải địa áp dụng vào công trình:

– Cường lực chịu kéo đứt ( đơn vị thường là KN/m): đảm bảo cường độ chịu lực khi lớp cát, đất, nguyên liệu đè lên khi tác dụng theo chiều dọc làm nó kéo giản ra. Ở trên mức cho phép trên cơ sở thiết kế; nét đặc trưng địa chất của vùng đó; qui mô của dự án, công trình đó.
– Độ giản dài khi kéo đứt: vải địa không dệt với tính năng chủ yếu là để phân cách nền. Khi bị khối nguyên liệu ở trên( thường đất, đá, cát) đè xuống với trọng lượng lớn vải địa phải có độ giản dài thích hợp để không bị xé rách( thường từ 40% đến 75% độ giản dài khi kéo đứt). Đối với vải dệt thì thông số này là bé hơn hoặc bằng 25% so với kích thước ban đầu của vải địa. Vải địa dệt thường dùng để gia cường theo chiều dọc; chứ không dùng để phân cách nền, nên hạn chế sự giản ra quá nhiều.
– Kích thước lỗ biểu kiến( vải không dệt): đủ nhỏ để giữ đất, đá lại nhưng đủ lớn để nước thoát ra dể dàng.
– Kháng thủng CBR( vải không dệt): Khi lu lên; đôi khi vải địa dùng để phân cách lớp cát và đất đá. Độ bén, độ sắc nhọn của đá rất lớn. Nếu vải địa dùng để phân cách lớp này thì độ chịu thủng của vải phải cao. Để khi lu lên lớp đá không đâm rách vải địa( vải địa hay được dùng trong các trường hợp này là ART 20(20 KN/m); ART 25(25KN/m).
Hình ảnh vải địa kỹ thuật tại công trường
Hình ảnh vải địa kỹ thuật tại công trường

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button