Phát triển hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật t

Ngày đăng: 22 July, 2023

Với bất cứ quốc gia nào, hệ thống hạ tầng giao thông nói chung và hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật tư nói riêng đều có vai trò quan trọng trong việc kết nối sản xuất với tiêu thụ, giữa các vùng, quốc gia. Hệ thống này đảm bảo mối liên hệ kinh tế, phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, các vùng, địa phương.

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam có cần thiết?

Việt Nam đang chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Việt Nam đang chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam là hết sức cần thiết. Kết cấu hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng giao thông, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Chính phủ Việt Nam đã tập trung quan tâm và ưu tiên gia tăng vốn đầu tư từ ngân sách. Nhằm xây dựng một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại.

Trong thời gian gần đây, đã có nhiều hình thức huy động vốn được Chính phủ chấp thuận. Cũng như ủng hộ để đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông. Ví dụ như các dự án BOT, BT với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong giai đoạn đổi mới nền kinh tế, đặc biệt là trong hơn 10 năm qua, hạ tầng giao thông đã phát triển nhanh chóng và đạt chất lượng cao hơn. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của xã hội.

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là chủ trương được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Mục tiêu đưa đất nước trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Và hướng tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đến năm 2020. Đồng thời, trong giai đoạn 2021-2030, việc đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông tiếp tục là một đột phá chiến lược quan trọng. Và cần được ưu tiên đầu tư phát triển với tốc độ nhanh và bền vững.

Thực trạng hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật tư

Hạ tầng giao thông của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Nhờ việc tập trung huy động các nguồn lực cho phát triển theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại đã góp phần xóa đói giảm nghèo. Cũng như nâng cao đời sống nhân dân và rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Các công trình giao thông được quy hoạch và đầu tư theo hướng đồng bộ và hiện đại. Bao gồm đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển quốc tế đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Đáng chú ý là mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia Bắc – Nam. Có tổng chiều dài hơn 6.400km. Gồm các cửa khẩu, sân bay, cảng biển quốc tế và các tuyến đường vành đai đô thị đáp ứng nhu cầu vận tải lớn.

Bên cạnh đó, có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Và hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội TP HCM. Cùng với các cảng biển cửa ngõ quốc tế (Lạch Huyện, Vân Phong và Cái Mép – Thị Vải). Ngoài ra, mạng đường bay dạng nan quạt tại Hà Nội và TP HCM cũng được phát triển.

Từ những nỗ lực này, hạ tầng giao thông Việt Nam đã lưu thông hàng hóa một cách hiệu quả, giảm giá thành vật tư. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và đời sống người dân trên toàn quốc.

Phát triển hạ tầng giao thông tạo điều kiện phát triển kinh tế

Phát triển hạ tầng giao thông tạo điều kiện phát triển kinh tế

Bước đột phá chiến lược đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật tư giai đoạn 2021-2030

Trong giai đoạn 2021-2030, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là chiến lược cần ưu tiên. Nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật tư. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực này, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Hạ tầng giao thông vẫn là điểm nghẽn trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

Trong bối cảnh tài nguyên còn hạn chế, cần tập trung đầu tư vào một số công trình trọng điểm có tính đột phá để tạo động lực phát triển quốc gia. Điều này đòi hỏi tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước. Và huy động tối đa mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế.

Ngoài ra, cần khai thác hiệu quả nguồn lực từ tài sản công và đất đai. Nhằm tạo vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông. Đồng thời, cần nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuế, phí.

Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật tư

Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giảm giá thành vật tư

Mục tiêu đến năm 2030 giúp hơn 80% các tỉnh/thành phố trong cả nước đều có đường bộ cao tốc. Hoặc kết nối với trung tâm hành chính và xây dựng khoảng 3.500km – 4.000km đường bộ cao tốc. Đồng thời, hướng tới việc xây dựng hệ thống đường bộ Việt Nam đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật. Có thể kết nối thuận lợi với hệ thống đường bộ ASEAN và Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button