Phương pháp lắp đặt rọ đá

Ngày đăng: 28 March, 2022

CÁCH LẮP ĐẶT RỌ ĐÁ

Rọ đá phú An Nam được giao theo từng kiện bao gồm nhiều rọ đá hoặc từng rọ đá có nhãn hiệu ghi rõ quy cách. Mỗi rọ bao gồm: tấm đáy, các vách biên, vách ngăn và mặt sau. Tất cả , các đơn nguyên trong rọ đều được sản xuất . Và lắp đặt tại nhà máy, đặt đúng vị trí và được liên kết chắn chắn vào tấm đáy bằng dây buộc. Tấm đáy được kéo dài để tạo thành mặt trước và thấm nắp của rọ.
Mặt bằng lắp đặt rọ đá phải được bóc sạch hữu cơ, san ủi và đầm nén đúng theo bản vẽ thiết kế.

Phương pháp lắp đặt rọ đá

Lắp đặt rọ đá:

Rọ đá vận chuyển đến vị trí lắp đạt cần giữ nguyên hình dạng xuất xưởng. Do điều kiện vận chuyển, tấm đáy có thể được bẽ gấp theo một hoặc hai nếp gấp. Tại công trường, các nếp gấp này có thể được uống thẳng trở lại bằng cách đặt nếp gấp bên trên thanh gỗ (5 x 10) cm . Và dùng chân đạp rọ theo bên nếp gấp.
– Mở các dây buộc, dựng mặt trước, mặt sau, vách biên. Và vách ngăn của rọ đúng vị trí như thể hiện ở hình 1 bên dưới.
rọ đá, thảm đá, rọ đựng đá, rọ đá mạ kẽm, rọ đá bọc pvc, rọ đá bọc nhựa PVC, giá rọ đá
Hình 1: Mở và dựng các tấm vách rọ đá
– Buộc các vách biên, vách ngăn vào mặt sau và mặt trước của rọ bằng dây buộc ( hình 2). Có thể buộc bằng cách luồn dây xoắn liên tục (hình 3) hoặc theo từng nút buộc ( hình 4). Các nút buộc cách nhau không quá 15 cm và mỗi nút không ít hơn 3 vòng xoắn. Hai rọ đá đặt kế cận với nhau phải được liên kết với nhau bằng dây buộc dọc theo dây viền của tấm đáy ( hình 2).
rọ đá, thảm đá, rọ đựng đá, rọ đá mạ kẽm, rọ đá bọc pvc, rọ đá bọc nhựa PVC, giá rọ đá
Hình 2:Liên kết các tấm vách và rọ đá ở hiện trường.
rọ đá, thảm đá, rọ đựng đá, rọ đá mạ kẽm, rọ đá bọc pvc, rọ đá bọc nhựa PVC, giá rọ đá
Hình 3: Buộc dây kiểu xoắn liên tục.
rọ đá, thảm đá, rọ đựng đá, rọ đá mạ kẽm, rọ đá bọc pvc, rọ đá bọc nhựa PVC, giá rọ đá
Hình 4: Buộc dây theo từng nút buộc.
– Xếp đá vào rọ phải bảo đảm sao cho chênh lệch chiều cao của lớp đá giữa 2 rọ đá kế cận không quá 30 cm nhằm bảo đảm các tấm vách biên của rọ đá luôn được giữ thẳng đứng.
– Sau khi xếp đầy đá, bẻ gấp tấm nắp xuống và buộc chặt vào vách sau, vách giữa và các vách biên theo cách buộc như đã nêu trên.
“ Tham khảo từ nhiều nguồn”

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button