Phú An Nam

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P10 (10 x 12)cm

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P10 (10 x 112)cm là loại có giá thành rẽ nhất trong ba loại mặc lưới, được sử dụng trong các công trình, dự án đê kè có nền đất tương đối ổn định.

top button