Phú An Nam

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P10 (10 x 12)cm

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P10 (10 x 112)cm là loại có giá thành rẽ nhất trong ba loại mặc lưới, được sử dụng trong các công trình, dự án đê kè có nền đất tương đối ổn định.