Phú An Nam

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P6 (6 x 8)cm

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P6 là sản phẩm có mắc lưới nhỏ nhất, tốn nguyên liệu nhiều nhất nên có giá thành sản phẩm cao nhất. Tuy nhiên, do các dây đan được đan khích lại với nhau nên rọ đá rất chắn chắn, được thiết kế cho các công trình yêu cầu hàm lượng kỹ thuật cao, những công trình bị tác động bởi môi trường, ngoại lực cao.

top button