Phú An Nam

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P8 (8 x 10)cm

Rọ đá, thảm đá mắc lưới P8 (8 x 10)cm là loại có giá thành vừa phải, được sử dụng phổ biến nhất trong các công trình đê kè.

top button