Thi công hàn màng chống thấm HDPE

Ngày đăng: 28 March, 2022

THI CÔNG HÀN MÀNG CHỐNG THẤM

Hàn Kép: dùng máy hàn kép để hàn liên kết giữa các tấm màng HDPE lại với nhau . Bằng phương pháp gia nhiệt cộng với 1 lực ép. Tùy thuộc vào độ dày mỏng của màng chống thấm HDPE . Sẽ điều chỉnh lực ép, nhiệt độ và tốc độ hàn cho phù hợp.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
Hàn Kép Màng Chống Thấm HDPE
Hàn Đùn: dùng để hàn sửa chửa các lổ thủng, các góc cạnh, tạo sự liên kết giữa ống và màng chống thấm HDPE.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
Hàn Đùn Màng Chống Thấm HDPE
Máy khò nhiệt: dùng để vá các lỗ hỏng lớn mà hàn đùn không thể hàn được.
màng hdpe, màng chống thấm hdpe
Hàn Khò Màng Chống Thấm HDPE
Các mối hàn kép sẽ được kiểm định chất lượng bằng phương pháp phá hủy, không phá hủy, phương pháp chân không theo tiêu chuẩn quốc tế và theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button