Thi công màng chống thấm HDPE làm hồ chứa nước part 4

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Thi công màng chống thấm HDPE làm hồ chứa nước part 4

Quy định về đường hàn màng chống thấm HDPE

Đối với tấm nằm trên mặt phẳng:
Không qui định hướng và độ dài của đường hàn.
Đối với tấm nằm trên mặt nghiêng
– Các đường hàn nối các tấm màng phải chạy dọc theo mặt phẳng nghiêng.
– Các đường hàn nối ngang các tấm màng chống thấm HDPE có độ dài không được vượt quá độ dài của chiều rộng khổ vải tại một vị trí (nếu hai tấm dọc đều có đường nối ngang được lắp đặt liền nhau thì các đường nối ngang phải nằm so le với nhau); Đường hàn không được trùng với đường đỉnh mái và đường chân khay; Số đường hàn tại các góc phải tính toán sao cho ít nhất (hình H.9)
Hình H.9 Các quy định về hướng và vị trí đường hàn màng chống thấm HDPE
Hình H.9 Các quy định về hướng và vị trí đường hàn màng chống thấm HDPE

Cách sửa chửa đường hàn lỗi

Trường hợp 1: Đứt, hở một trong hai lớp màng CT ở kênh khí.

Trình tự và cách sửa chữa: Vệ sinh chỗ hở —> Hàn đùn —> Kiểm tra vết hàn (hình H.10)
Hình H.10 Cách sửa chữa chỗ hở tại kênh khí và Hình H.11 Cách sửa chữa chỗ hở một trong hai đường hàn kép
Hình H.10 Cách sửa chữa chỗ hở tại kênh khí và Hình H.11 Cách sửa chữa chỗ hở một trong hai đường hàn kép

Trường hợp 2: Hở một trong hai đường hàn kép do vệ sinh khu vực hàn không sạch, không bóc nhãn, mác, băng dính v.v…trước khi hàn.

Trình tự và cách sửa chữa: Vệ sinh mép ngoài và cắt lượn cách đầu mút đoạn hàn tốt ít nhất 10cm —> Hàn đùn —> Kiểm tra vết hàn (Hình H.11)
Trường hợp 3: Hàn vá chỗ thủng, rách. Trình tự và cách hàn vá: Cắt miếng vá đồng dạng với lỗ thủng rách sao cho đường bao miếng vá trùm lên đường bao lỗ thủng rách ít nhất 10cm. Vệ sinh sạch sẽ miếng vá và diện tích hàn. Dùng máy thổi khí nóng cầm tay và rulo hàn định vị miếng vá lên lỗ thủng rách, chờ nguội. Dùng máy hàn đùn hàn liên tục theo đường bao miếng vá cho đến khi đường hàn khép kín. Kiểm tra đường hàn vá bằng phương pháp hút chân không (xem hình H.12).
Hình H.12 Cách hàn vá lỗ thủng, rách màng chống thấm HDPE
Hình H.12 Cách hàn vá lỗ thủng, rách màng chống thấm HDPE

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem