Thi công trải vải địa kỹ thuật ở công trường Đại Quang Minh

Ngày đăng: 16 February, 2022

Thi công trải vải địa kỹ thuật ở công trường Đại Quang Minh
Dự án Đại Quang Minh là một trong những án quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ năm 2011 nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố phát triển
Một số hình ảnh thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án.
Hệ thống thoát nước Đại Quang Minh
Thi công hệ thống thoát nước – Đại Quang Minh
thi công trải vải địa kỹ thuật Đại Quang Minh
Thi công trải vải địa kỹ thuật – Hạ tầng kỹ thuật – Đại Quang Minh
thi công trải vải địa kỹ thuật Đại Quang Minh
Thi công trải vải địa kỹ thuật – Hạ tầng kỹ thuật – Đại Quang Minh

Các dự án khác

Các sản phẩm vừa xem
top button