Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá (phần 17)

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá (phần 17)

11.2.1. Nghiệm thu lớp đệm đá và tầng lọc ngược

a) Cần phải nghiệm thu lớp đệm đá đãsan phẳng trước khi đặt rọ đáthảm đá.
Đối với các công trình ở nơi nước sâu, phải dùng thước đo sâu để đo độ sâu và dùng thợ lặn kiểm tra các khu vực đã san. Đo sâu phải tiến hành khi sóng nhỏ hơn cấp 2(0,25m – 0,75m).
Sau khi hoàn thành công việc và khắc phục những thiếu sót cần phảivẽ các mặt cắt thực tế của lớp đệm lên bản vẽ thi công.
Sai số về kích thước của những mặt cắt công trình bằng đá đổ, so với thiết kế, không vượt quá 5% với điều kiện phải đảm bảo cao độ đỉnh của lớp đệm.
Các tài liệu phải trình khi nghiệm thu lớp đệm đá cần phải có:
– Bình đồ hoàn công của những khu vực nghiệm thu (sơ họa).
– Các mặt cắt ngang và dọc của công trình và kết quả theo dõi lún.
– Các số liệu về kích thước và hình dáng của đá đổ, các kết quả thí nghiệm vật liệu đá.
– Các biên bản nghiệm thu trong từng giai đoạn công tác xây dựng nền, định vị… hoàn thành trước lúc xếp rọ,thảm.
– Nhật ký theo dõi lún.
– Nhật ký công tác.
Khi nghiệm thu từng phần lớp đệm đá cần phải kiểm tra:
– Cường độ, độ lớn của đá sử dụng.
– Độ lún của khối đá lấp.
– Kiểu san.
– Khối lượng đá đổ.
– Các kích thước thực tế của lớp đệm theo mặt bằng và theo cao độ.
b) Nghiệm thu tầng lọc ngược
Nghiệm thu công tác thi công tầng lọc ngược được tiến hành trên cơ sở quan sát bên ngoài và kiểm tra các tài liệu kỹ thuật do đơn vị thi công xuất trình.

Cần phải trình những tài liệu sau đây cho Hội đồng nghiệm thu:

– Các bản vẽ thi công tầng lọc ngược trên đó có vẽ các mặt cắt thực tế đã thi công.
– Những số liệu về chất lượng vật liệu sử dụng.
– Những số liệu về khối lượng công tác đã thực hiện.
– Nhật kí thi công.
– Những số liệu theo dõi lún và biến dạng khi thi công tầng lọc ngược.
– Những số liệu về tình trạng kỹ thuật đặc biệt khi thicông.
Hình ảnh rọ đá được sản xuất, đóng kiện tại xưởng.
Hình ảnh ứng dụng tiêu chuẩn rọ đá.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem