Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá (phần 3)

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá (phần 3)

4. Phân loại và ứng dụng.

Rọ đáthảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép được phân loại theo chức năng, mục đích ứng dụng khi thiết kế. Các chức năng chính và mục đích ứng dụng sản phẩm được thể hiện trong Bảng 1.
Bảng 1 – Phân loại thảm – rọ đá
Sản phẩm Chức năng sơ cấp Chức năng thứ cấp Ứng dụng cơ bản
Rọ đá – Bảo vệ

– Chịu lực

– Chống xói

– Thoát nước

-Tường chắn đất

– Kết cấu chân khay

– Lớp bảo vệ mái dốc

– Các kết cấu tràn, chỉnh trị dòng, đê đập trọng lực …

Thảm đá – Chống xói

– Thoát nước

– Bảo vệ

– Chịu lực – Thảm chống xói bờ, mái dốc

– Đáy kênh dẫn dòng

Rọ thảm đá – Bảo vệ

– Chịu lực

– Chống xói

– Thoát nước – Chân khay tường trọng lực.

– Các kết cấu bảo vệ, chống xói mái dốc đặc biệt.

– Thân đáy đập tràn, kênh dẫn dòng, bể tiêu năng …

Rồng đá – Bảo vệ

– Chịu lực

– Chống xói

– Thoát nước – Hộ chân khay, chân đê.

– Các kết cấu chỉnh trị (Đê chắn sóng, đá đổ)

Rọ đá neo – Chịu lực

– Bảo vệ

– Gia cường nền

– Thoát nước – Tường chắn rọ đá neo (Tường đất có cốt bản mặt rọ đá)
Rọ đá neo – Chịu lực

– Bảo vệ

– Gia cường nền

– Thoát nước – Tường chắn rọ đá neo (Tường đất có cốt bản mặt rọ đá)
Lưới lục giác xoắn kép – Bảo vệ – Hệ thống lưới bảo vệ.
Việc lựa chọn sản phẩm cụ thể ứng dụng cho công trình dựa theo yêu cầu kỹ thuật, tuổi thọ sản phẩm được quy định tại Điều 5 và Phụ lục C của tiêu chuẩn này.
Hình ảnh thiết kế ứng dụng của rọ đá.
Hình ảnh thiết kế ứng dụng của rọ đá.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem