Ứng dụng rọ đá và vải địa kỹ thuật trong Đập Rạch Dòng:

Ngày đăng: 28 March, 2022

Ứng dụng rọ đá và vải địa kỹ thuật trong Đập Rạch Dòng:

Sử dụng cừ tràm nẹp ngang, đóng đứng, cứ 4.5m đóng một cây cừ tràm dài 4.5m nẹp ngang. Sử dụng rọ đá (2x5x0.3)m có 4 vách ngăn với chỉ tiêu kỹ thuật sau:
– Liên kết dây đan và dây viền: dây đan thảm đá xoắn chặt vào dây viền.
– Liên kết giữa hai dây đan: xoắn chặt 2 vòng xoắn kép (3 vòng xoắn đơn).
– Mắc lưới( 10 x 12) cm.
– Dây đan 2.7mm bọc PVC 3.7mm, rọ đá phải ghi rõ nơi sản xuất và thời gian sản xuất Xếp đá khan vị trí tiếp giáp dầm và cống.

Vải địa kỹ thuật sử dụng là GET 10 hoặc loại vải địa kỹ thuật tương đương có các chỉ tiêu chủ yếu sau

+ Cường độ chịu kéo chiều cuộn: 100,00KN/m
+ Cường độ chịu kéo chiều khổ: 50,00KN/m
+ Độ dài khi đứt:<15,00%
+ Kích thước lỗ 095:0.075:0.340 micron
+ Lưu lượng thấm: 0,03:0.5051
+ Bề rộng khổ: 3,50m
Vải địa kỹ thuật phải ghi rõ nơi sản xuất và thời gian sản xuất.
Hình ảnh vải địa kỹ thuật giao đến công trình
Hình ảnh vải địa kỹ thuật giao đến công trình cho khách hàng
Trường hợp đặc biệt:
Đối với các băng vải tiếp giáp với bờ thì vải địa kỹ thuật chủ neo phía tiếp giáp dần.

Khối lượng và hạng mục vật tư như sau

– Cừ tràm L = 4,5m, Ø ngọn >= 4,0cm gia cố đập 814 cây
– Cừ tràm L = 4.5m, Ø ngọn >= 4,0cm gia cố cống: 91 cây
– Dây cáp lõi thép phi 12; <=12:14 bộ
– Vải địa kỹ thuật: 1911,00m2
– Thảm đá( 2x5x0.3): 40 cái
– Xếp đá kham vị trí tiếp giáp dầm – cống: 9,80m3
– Thảm đá: vị trí tiếp giáp dầm- cống: 89,29m2
– Cọc BTCT M300, đá 1×2(30×30)<=11,7m
– Gia cố đập: 27 cọc
Dầm mù phía sông BTCT M250 đá 1×2(30×30)<=19,9m
– Dầm mù phía đông BTCT M250; đá 1×2(30×30)cm: 20,8m
– Tầm đan BTCT M250 đá 1×2: 4 tấm
– Cống BTCT đá 1×2 M300; phi 1500: 14m
– Cọc BTCT M300 đá 1×2( 30×30)<= 11,7m
– Trụ neo cửa: 40 cọc
– Dầm giảm trụ của BTCT M250(30 x30)cm; <=2,6m 2 dầm
– Khối lượng đất đào:94,48m3
– Khối lượng đặt đấp: 488,34m3
Hình ảnh công nhân bung rọ đá tại công trình

Hình ảnh công nhân bung rọ đá tại công trình

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button