Vải địa kỹ thuật dùng để ngân cách và gia cường – Phú An Nam

Ngày đăng: 28 March, 2022

Vải địa kỹ thuật dùng để ngân cách và gia cường

Khi được yêu cầu, vải địa kỹ thuật phải được cung cấp theo cuộn có đánh dấu chiều dài, rộng.  Chủng loại và trọng lượng của vật liệu. Mỗi cuộn sẽ được đóng gói tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào vải địa kỹ thuật khi vận chuyển và cất giữ theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất và hướng dẫn của Tư vấn.
Phải đặt một lớp vải địa kỹ thuật lên trên bề mặt nền đã chuẩn bị sẵn.  Theo chỉ dẫn của Tư vấn tại những khu vực yếu, không ổn định.  Hay bùn do chúng nằm gần các khu vực có nước trước khi thi công “lớp đệm cát”. Lớp này sẽ được kéo dài phủ các bề mặt cần thiết . Nhằm duy trì một lớp lọc liên tục tránh hiện tượng bị gập lại. Và bị nhăn nhúm. Tất cả các mối nối ngang phải tuân thủ theo.  Mục 6.1.3 của tiêu chuẩn TCVN 9844 : 2013 “Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu.  Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu”.
Hình ảnh vải địa kỹ thuật được sử dụng làm lớp phân cách gia cường giữa cát và đá
Hình ảnh vải địa kỹ thuật được sử dụng làm lớp phân cách gia cường giữa cát và đá

Yêu cầu các lỗ khoan

Các lỗ khoan, lỗ để nhét ống hoặc dụng cụ phải được làm thật nhỏ.  Không gây hư hại đến bề mặt vải lọc.
Xe cộ và các thiết bị thi công không được phép vận hành trên bề mặt lớp vỏ lọc.  Trừ khi đã đặt một lớp đủ dầy để tránh gây hư hại cho lớp vải địa.
Nếu vải lọc có bất kỳ hư hại nào.  Đều phải được sửa chữa hoặc thay thế . Để thoả mãn được các yêu cầu kỹ thuật theo Tư vấn và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí.
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin. Và số liệu có liên quan đến vật liệu lưới vải địa kỹ thuật.  Và ghi chú toàn bộ các đặc tính cơ lý . Và hoá học nộp lên Tư vấn để phê duyệt chấp thuận trước khi Nhà thầu đặt hàng.
Hình ảnh vải địa kỹ thuật GET giao đến công trình cho khách hàng
Hình ảnh vải địa kỹ thuật GET giao đến công trình cho khách hàng

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button