Vải địa kỹ thuật dùng trong dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Ngày đăng: 28 March, 2022

Đầu tư chấp thuận có thể sử dụng cấp phối cát như trong Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương (theo Quyết định số 2647/QĐ – BGTVT ngày 03/08/2005)

Vải địa kỹ thuật

– Dùng làm tăng lọc thoát nước và ngăn cách
– Vải địa kỹ thuật loại không dệt
– Cường độ chịu kéo theo phương dọc và ngang (ASTM D4595): ≥ 12kN/m
– Cường độ chịu kéo giật (ASTM D4632): ≥1,0kN;
– Cường độ chịu xé rách (ASTM D4533): ≥3,0kN;
– Khả năng chống xuyên thủng CBR (BS 6906-4): 1500-5000N
– Độ giãn dài khi đứt (ASTM D4595): ≥60%
– Đường kính lỗ lọc (ASTM D4751): O90≤0,125mm và O90 ≤ 0,64 D85; Trong đó D85 là đường kính hạt vật liệu đắp mà lượng chứa các cỡ hạt nhỏ hơn nó chiếm 85%
– Hệ số thấm (BS 9606 – 3): ≥1,4.104m/s;
– Độ bền tia cực tím: cường độ sau 3 tháng chịu tia cực tím (ASTM D-4355): >70%
– Dùng để gia cường
– Vải địa kỹ thuật loại dệt;
– Vật liệu: Polyester;
– Cường độ chịu kéo dọc khi đứt (ASTM D4595): theo phương dọc ≥200kN/m, theo phương ngang ≥50kN/m;
– Cường độ chịu kéo giật (ASTM D4632): ≥1,8kN;
– Khả năng chống xuyên thủng CBR (BS 6906-4): 1500-5000N;
– Độ giãn dài khi đứt theo phương dọc và ngang (ASTM D4595): ≤15%;
– Hệ số thấm (BS 9606-3): ≥1,4.104m/s;
– Độ bền tia cực tím: cường độ sau 3 tháng chịu tia cực tím (ASTM D4355): >70%
Hình ảnh vải địa dùng trong dự án cao tốc

Hình ảnh vải địa dùng trong dự án cao tốc

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button