Vải địa kỹ thuật dùng trong dự án Trần Quang Cơ.

Ngày đăng: 28 March, 2022

Vải địa kỹ thuật dùng trong dự án Trần Quang Cơ.

Thi công  và nghiệm thu vải địa kỹ thuật theo TCVN 9844 – 2013:

Vải Địa kỹ thuật dùng trong dự án là loại vải địa kỹ thuật không dệt có chỉ tiêu cơ lý tương đương như sau:
– Độ bền chịu kéo đứt MD: 11.5 kN/m
– Độ bền chịu kéo đứt CD: 11.5 kN/m
– Độ giãn dài kéo đứt MD: 90%
– Độ giãn dài kéo đứt CD: 75%
– Lực kháng thủng CBR: 1750 N
– Rơi côn: 20mm
– Thấm xuyên: 100 l/m2.s
– Kích thước lỗ O90: 100micron
– Bề dày 2kpa: 1.2mm
– Khối lượng: 155g/m2
Vải địa kỹ thuật trên được dùng trong công trình với mục đích tạo lớp phân cách và lọc nước bảo vệ thành bờ phía sau rọ đá.
Hình ảnh trải vải địa kỹ thuật tại công trình

Hình ảnh trải vải địa kỹ thuật dùng trong thi công

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button