Vải địa kỹ thuật phân cách – Phú An Nam

Ngày đăng: 28 March, 2022

Vải địa kỹ thuật phân cách – Phú An Nam

Vải địa kỹ thuật phân cách và/hoặc lọc ngược có sử dụng cho công trình này phải là vải không dệt-xuyên kim sợi polypropylene dài liên tục được ổn định hóa tia cực tím. Nhà sản xuất vải phải cung cấp bản công bố chất lượng và chứng nhận chất lượng được xác nhận bởi phòng thí nghiệm có chứng chỉ ISO rằng vải được giao đến công trường thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật nêu trong bảng sau:
Tính chất Tiêu chuẩn Đơn vị Giá trị
Cường độ chịu kéo ISO 10319 kN/m ≥ 24.0
Độ giãn dài kéo đứt (MD/CD) ISO 10319 % ≥ 80/40
Cường độ xuyên thủng CBR ISO 12236 N ≥ 3850
Xuyên thủng côn rơi động ISO 13433 mm ≥ 15
Đường kính lỗ hiệu dụng, O90 ISO 12956 ≤ 0,90 ≥ 15
Khả năng thấm nước ISO 11058 l/m2/s ≥ 55
Khối lượng đơn vị ISO 9864 g/m2 ≥ 325
Chiều dày ISO 9863 mm ≥ 2,9
Bảng 3: Thông số kỹ thuật yêu cầu của vải địa kỹ thuật
Bao tải đất (nếu có) là loại bao thường (bao dứa) dùng để chứa vật liệu rời. Bao tải đất thường có thể là bao có sẵn trên thị trường hay bao được gia công từ bất kỳ loại vải nào miễn sao có thể chứa đầy cát và thả trong nước với độ sâu tối đa là 30m mà đất trong bao không bị tổn thất trong quá trình vận chuyển, thả, dịch chuyển, sắp xếp vào vị trí sau cùng. Không yêu cầu về độ bền dài hạn của loại bao này.
Hình ảnh vải địa kỹ thuật tại công trường
HHình ảnh vải địa kỹ thuật tại công trường

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button