Vải địa tại công trường phải đúng theo thiết kế

Ngày đăng: 28 March, 2022

Vải địa kỹ thuật tại công trường

Khi đưa cừ tràm vào sử dụng phải thông qua kiểm tra và được Tư vấn giám sát chấp nhận.
Với các thông số yêu cầu trên, đơn vị thi công phải đóng nay đủ theo mật độ mà thiết kế đã quy định, trường hợp bị gãy nữa chừng phải nhổ lên và đóng lại cừ mới.
Yêu cầu về vải địa kỹ thuật
-Có cường độ chịu kéo chiều dọc ≥ 20kN/m
-Cường độ chịu kéo giật không dưới 1.8kN (ASTM D 4632)
-Độ giãn dài: ≤ 65% (ASTM D 4632)
-Khả năng chống xuyên thủng (CBR): 1500 – 5000N (BS 6906-4)
-Đường kính lỗ lọc O90 ≤ 0.15mm(ASTM D 4751)
-Có cường độ chịu kéo chiều dọc ≥ 100kN/m
-Cường độ chịu kéo giật không dưới 1.8kN (ASTM D 4632)
Hình ảnh Vải địa  tại công trường

Hình ảnh Vải địa  tại công trường

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button