Rọ đá, vải địa kỹ thuật, biện pháp thả rọ đá và trải vải địa dự án kiểm soát xâm ngập mặn tiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long phần 3 – Trình tự thi công

Ngày đăng: 28 March, 2022

Rọ đá, vải địa kỹ thuật, biện pháp thả rọ đá và trải vải địa dự án kiểm soát xâm ngập mặn tiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long phần 3 – Trình tự thi công

Hình ảnh chi tiết mắc lưới, rọ đá (2x1x1)m và mặt bằng triển khai rọ đá (2x1x1)m

Hình ảnh chi tiết mắc lưới, rọ đá (2x1x1)m và mặt bằng triển khai rọ đá (2x1x1)m

Định vị đoạn thi công bằng phao định vị trên sông./ Locate working part by holde buoy.
Xác định vị trí phao dọc và ngang theo khoang thi công./ Define locate cross and londgitudinal buoy.
Căng dây cáp định vị vị trí một lằn dọc . Thi công chú ý chiều dài, rộng thực tế của thiết bị thi công rọ đá. / String holde cable at 01 line, in view of actual length, latitube working equipment.
Căng dây cáp giữa cho tời dịch chuyển phao.  Thi công theo phương dọc lằn thi công/ string holde cable rope crab move buoy to longgitudinal working.
Dịch chuyển thiết bị đến chân mái của mặt cắt cần thả./ move equipment to time of the slope time.
Băt đầu thả rọ chân mái ( rọ đá có chiều dọc kênh là L, và chiều vuông gốc với kênh là B). / drop down gabion mattress at time of the slope time.
Sau khi định vị rọ đá đầu tiên đúng vị trí. Bắt đầu dịch chuyển thiết bị thi công rọ đá về phía bờ 1 đoạn B . Rồi bắt đầu thả rọ đá tiếp theo cho đến khi đạt đến cao trình mái thiết kế. / After fix exactly first gabion mattress, move working equipment to shore by B and drop down next gabion mattress to elev. design.
Thả xong lằn dọc. Sau đó dịch chuyển thiết bị một đoạn L vế phía thượng lưu / finish longitudinal line, move equipment to upstream by L.
Tiếp tục định vị tại chân mái kè.  Và tiến hành theo đúng trình tự trên/ continue fix time of the slope time and do as wise.
Tiến hành thi công theo trình tự như trên . Cho đến cáo trình thiết kế./ Do as wise to elev design.
Tiến hành thi công, theo trình tự từ hướng hạ lưu lên thượng lưu.  Và từ ngoài vào trong/ Do from downstream to upstream, from outside to inside.

Ghi chú/ Note:

– Tiến hành thả rọ đá.  Hoặc cho thợ lặn xuống kiểm tra khi vận tốc dòng chảy. v=2m/s/ Drop down gabion mattress or plugger check when v=2m/s
– Tùy vào điều kiện thực tế thi công . (số lượng phao neo, tốc độ dòng chảy, MNTC…) . Mà có thể có phương án bố trí chiều dài,  khoan thi công cho hợp lý. depending on actual working, we have alternate design lagicaly length working.
– Thường xuyên kiểm tra khối lượng bằng thợ lặn + các thiết bị đo. / Anchorage system is certain. Safe and regularly checking.
Hình ảnh vải địa giao đến coong trường
Hình ảnh vải địa giao đến công trường

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem
top button